گام 1 - تاریخچه

تاریخچه

نواختن بالافن از قرن چهاردهم به بعد در قاره آفریقا شروع شد و منشا این ساز  کشور مالی است.

تاریخچه

مطابق روایت تاریخ غرب آفریقا griots) ( باور بر این  است که از روی  سازهای  جنوب آفریقا و امریکا که امروزه  marimba نامیده می شوند ایجاد شده است.

طبق تاریخ های شفاهی قدمت  بالافن  حداقل از زمان پیدایش امپراطوری مالی در قرن 12 بعد از میلاد می باشد.

شواهد ثبت شده توسط مسافری مراکشی در قرن 12 و درسال 1352 میلادی  وجود این ساز در دربار فرمانروای مالی گزارش شده است.

اروپائیانی که در قرن 17این ساز را دیده بودند آن  را بسیار شبیه یک ساز مدرن توصیف کرده اند.

جریان تجارت برده در  اقیانوس آتلاتینک تعدادی از نوازندگان این ساز را به مناطقی از امریکا برد.

مطابق ثبت شده های روزنامه Virginia Gazette  نوازنده های سیاهپوست این ساز را در سال 1776 می نواختند.

بالافن از  سالهای1980 میلادی در موسیقی آفریقا  و جهان دوباره رواج پیداکرد.

گام 2 - ساختار

ساختار

بالافن می تواند دارای  کلید های ثابتی باشد که کلیدها با ریسمانهایی که از داخلشان رد می شوند روی یک قاب ثابت آویزان می شوند و  در زیر آنها ارتعاش دهنده هایی از جنس  کدوی قلیانی قرار دارند.