گام 1 - یک عدد لوله پی وی سی دراز و نازک انتخاب کنید

یک عدد لوله پی وی سی  دراز و نازک انتخاب کنید

با کاغذ سمباده دو انتهای لوله را سمباده بزنید.

یک عدد لوله پی وی سی  دراز و نازک انتخاب کنید

با ماژیک نقطه هایی روی لوله علامت گذاری کنید. این علامت گذاری ها برای سوراخکاری رو لوله با استفاده از دریل می باشد. تقریبا از 5 سانتیمتری انتهای لوله شروع به علامتگذاری کرده و سراسر لوله رو علامتگذاری کنید.این علامتگذاری ها بایستی 1/5 سانتیمتر از با هم دیگر فاصله داشته و نیز بصورت مارپیچی روی لوله علامتگذاری شده باشد.

یک عدد لوله پی وی سی  دراز و نازک انتخاب کنید

نقاط علامت گذاری شده را با دریل سوراخ کنید توجه داشته باشید که مته آن متناسب با قطر سیخ هایی باشد که استفاده خواهید کرد. اگر دریل ندارید میتوانید از میخ دراز برای سوراخکاری استفاده کنید. میخ رو نقاط علامتگذاری گذاشته توسط  چکش آنها را سوراخ کنید. مطمئن باشید که میخ به اندازه ای نباشد که  طرف دیگر لوله را نیز سوراخ کند.

یک عدد لوله پی وی سی  دراز و نازک انتخاب کنید

سیخ ها را داخل سوراخ هایی که ایجاد کرده اید فرو کنید.انتهای سیخ های چوبی را چسب پی وی سی بمالید. انتهای سیخ ها را که از لوله بیرون مانده اند قطع کنید تا همسطح لوله باشند. اگر بجای سیخ چوبی از میخ استفاده می کنید نیازی به با این مرحله نمی باشد.

یک عدد لوله پی وی سی  دراز و نازک انتخاب کنید

حدود یکساعت منتظر بمانید تا چسب هایی که زدهاید خشک شود.

برآمدگی هایی که از سیخ ها بیرون مانده اند با کاغذ سمباده یا سوهان از بین ببرید.

یکی از دو طرف باز لوله را با پلاستیک، مقوا یا پی وی سی ببندید تا سنگریزه و مواد دیگری که درون لوله  خواهید ریخت بیرون نریزند.

یک عدد لوله پی وی سی  دراز و نازک انتخاب کنید

داخل لوله، سنگریزه، برنج خشک، لوبیا ، دانه های کوچک پلاستیکی، فلزی و یا سایر مواد به انتخاب خودتان بریزید. می توانید با کم و زیاد کردن مواد صدای دلخواهی که می خواهید بدستبیاورید.

بعد از اینکه صدای دلخواه خودتان را بدست آورید انتهای باز دیگر لوله رو نیز  ببندید.

یک عدد لوله پی وی سی  دراز و نازک انتخاب کنید

می توانید با استفاده از  وسایل طراحی مختلف بدنه خارجی لوله را به دلخواه خودتان طراحی کنید.