گام 1 - شناسایی زنبور ملکه از روی ویژگی های ظاهری زنبور

شناسایی زنبور ملکه از روی ویژگی های ظاهری زنبور

بدنبال بزرگترین زنبور بگردید. معمولا ملکه بزرگترین زنبور کندو خواهد بود.

گاهی اوقات زنبورهای عسل نیز به درشتی یا حتی بزرگتر از ملکه هستند.

اما معمولا ضخامت بدنی زنبورهای ملکه بیشتر از دیگران است.

ضخامت بدنی ملکه می تواند باریک تر یا درشت از سایر زنبورها باشد.

 

 

شکم زنبور ملکه حالت

تیزی دارد.

شکم زنبور در نزدیکی نیش او و قسمت انتهای بدن او می باشد.

زنبورهای عسل معمولا شکم صافی دارند اما شکم زنبور ملکه حالت تیزی دارد که براحتی قابل تشخیص است.

 

چگونه  زنبور ملکه را شناسایی کنیم ؟

بدنبال بزرگترین زنبور بگردید.

معمولا ملکه بزرگترین زنبور کندو خواهد بود. گاهی اوقات زنبورهای عسل نیز به درشتی یا حتی بزرگتر از ملکه هستند. اما معمولا ضخامت 
پاهای زنبور ملکه با فاصله از هم قرار دارند.

پای زنبورهای کارگر و عسل مستقیما در قسمت زیریرن بدن آنها می باشد که اگر از بالا به انها نگاه کنید نمی توانید پاهای آنها را تشخیص دهید.

پاهای ملکه به قسمت خارجی متمایل بوده و کاملا مشخص می باشد.

 

چگونه  زنبور ملکه را شناسایی کنیم ؟

 

 

بدنبال زنبور بدون نیش بگردید.

در هر کندو تنها یک ملکه وجود دارد. اگر بیش از یک زنبور ملکه دیدید به آرامی آنرا از قسمت سینه و بدون فشار دادن قسمت شکم آن خارج کنید.

به آرامی زیر ذره بین نگه داشته و نیش آنرا بررسی کنید.

بر روی نیش زنبورهای کارگر، عسل و ملکه های باکره خار وجود دارد. نیش زنبور ملکه صاف و بدون خار است.

 

چگونه زنبور ملکه را شناسایی کنیم ؟

 

گام 2 - جستجو درمکانهای لازم

جستجو درمکانهای لازم

نوزاد حشره را پیدا کنید. سپس به آرامی از کندو خارج کید. انها شبیه کرم های سفیدی هستند که بصورت انبوه بر روی هم در کندو زندگ می کنند.

از آنجاییکه زنبور ملکه تخمهای خود را در کندو قرار می دهد، پس یقینا خود نیز در آن نزدیکی هاست.

خیلی با دقت کندوها را بلند کنید. شاید سهوا باعث مرگ ملکه شوید.

 

چگونه زنبور ملکه را شناسایی کنیم ؟

گام 3 - شناسایی از روی رفتار

شناسایی از روی رفتار

مواظب زنبورهای بیرون باشید. زنبورهای عسل و کارگر معمولا در جاهایی پرسه می زنند که ملکه به آنجاها نمی رود.

آنها بعد از رد شدن ملکهدر محل عبور او جمع می شوند. مواظب زنبورهای بیرون از کندو باشید.

 

چگونه زنبور ملکه را شناسایی کنیم ؟

گام 4 - مشخص کردن ملکه

مشخص کردن ملکه

رنگ مناسبی را انتخاب کنید. زنبورهای نگهبان رنگ خاصی را در طی سالها برای ملکه تعیین می کنند.

با این کار براحتی می توانید ملکه مورد نظر را برای کندوی خود انتخاب کنید. قبل از انتخاب ملکه از صحت ملکه مورد نظر اطمینان حاصل کنید.
شما می توانید هر رنگ آکریلیکی را انتخاب کنید.

بسیاری از زنبورداران از رنگ یا خودکارهای نقاشی نیز استفاده می کنند.
رنگ سفید برای ملکه های بین 1 تا 6 ساله بکار می رود.
اگر بین 2 تا 7 سال باشد از رنگ سفید استفاده کنید.
برای 3 تا 8 سال از رنگ قرمز استفاده کنید.
برای 4 تا 9 سال از رنگ سبز استفاده کنید.
برای 5 تا 0 از آبی استفاده کنید.