گام 1 - علائم ایراد سیستم تعلیق

علائم ایراد سیستم تعلیق

از علائم وجود ایراد در سیستم تعلیق خودرو می توان به نزدیک شدن کف خودرو به موانع خیابان از قبیل دست اندازها، متمایل شدن بیش از حد بدنه خودرو به سمت درونی پیچ در هنگام دور زدن و جهش قسمت جلویی خودرو هنگام ترمزهای ناگهانی، شنیده شدن صداهای غیر معمول هنگام عبور از موانع جاده ای اشاره کرد.برای جلوگیری از خراب شدن زود کمک فنرها بهتر است از ترمزهای ناگهانی تا حد ممکن کم کنیم. آهسته ترمز کردن می تواند باعث افزایش طول عمر لنت ها و کمک فنرها شود

گام 2 - تعویض سیستم تعلیق

تعویض سیستم تعلیق

شیوه ذکر شده برای برسی عملکرد درست سیستم تعلیق بکار میرود و به منظور مشاهده دقیق خودروی خود را نزد یک مکانیک خبره ببرید تا سیستم تعلیق را وقتی که چرخ ها در حال  گردش هستند برسی کند و همچنین یک مکانیک کار بلد میتواند نواقص دیگری همچون نشست روغن از کمک فنر به دلبل بزرگ شدن بوش،پوسیدگی بازو و… را تشخیص داده و برطرف نماید

گام 3 - تست سالم بودن کمک فنرها:

تست سالم بودن کمک فنرها:

برای تست اینکه کمک فنرها سالم هستند به این صورت عمل کنید: ابتدا بر روی هر گلگیر فشار وارد کنید تا کمک فنر فشرده شود و سپس رها کنید.اگر در هنگام رها سازی، کمک فنر به حالت پایدار اولیه برنگشت و یا با مکث زیاد به حالت پایدار رسید، می توان نتیجه گرفت که کمک فنر ها نیاز به سرویس و تعویض دارند. ولی به دلیل نبود تکیه گاه مناسب جهت وارد کردن نیرو به کمک فنر در خودروهای شاسی بلند نمی توان این عمل را به کار گرفت