گام 1 - نحوه کاشت زعفران

نحوه کاشت زعفران

1.خرید کرفس یاگیاه کروکوس.

گیاه زعفران گلدار بنفش از کورکوس (که شبیه یک لامپ یایک پیازاست) رشد می کند. این گیاه باید برای کاشت تازه باشد. شما می توانید آنها را آنلاین سفارش دهید یا آنها را از باغداران محلی خریداری کنید. گیاهان کروکوس در مناطق حرارتی بین 6تا9 درجه باشند بتوانند رشد کنند. باغبانهای محلی در این مناطق احتمال بیشتری دارد که گیاه کروکوس را پرورش دهند.

نحوه کاشت زعفران

2.محل کاشت زعفران

محل کاشت را با خاک خالی وجایی که خورشید کاملا بیافتد یعنی یک منطقه از زمین را انتخاب کنید که مقدار مناسب نور مستقیم خورشید را بگیرد.برای اطمینان از اینکه خاک انجا بیش از حد سفت وسخت نباشدخاک انجا را مانند شخم زدن زیرورو میکنید تانرم تر وشل تر شود.گیاه کروکوس اگر دز زمین سفت کاشته شود ونتواند نفس بکشد زود از بین می رود ومحصول نمی دهد،بنابراین شما به خاکی نیازمندید که بطور موثر نرم وجابجایی داشته باشد.پس قبل از کاشت بهتر است حتما خاک را کاملا زیرورو کنید تا خاک زمیت شل شود.

نحوه کاشت زعفران

3.خاک را با مواد آلی قاطی کرده وآماده کنید.

شما گیاه خود را با مواد آلی در عمق 25سانتی متری در زیر خاک بکارید.شما میتوانید از کمپوستها ،ذغال سنگ های ریز وبرگ های خشک وخرد شده استفاده کنید تا این مواد مغذی در زمستان برای گرم  وزنده نگهداشتن محصول شما کمک کندو از یخ زدگی گیاه شما جلو گیری کند.

نحوه کاشت زعفران

4.شما می توانید از ظروفی برای کاشت محصول خود استفاده کنید.

چون جوندگان وآفات یک مشکل رایج در باغ ها می باشند،بنابراین کاشت محصول در ظروف ممکن است گزینه خوبی برای شما باشد. شما به جعبه های پلاستیکی ،پارچه های علف هرز که محصول را از علف هی هرز معصون میدارد،نوار مجرای وخاک روتاری نیاز شدید دارید تا گیاهتان با سلامتی محصول دهد. مطمئن شوید که ظروفی با حفره های زهکشی را انتخاب کنیدواگر ندارید انرا تهیه کنید.جعبه های پلاستیکی خط دار با پارچه های علف هرز ونوار مجرای وسایل خیلی مهم در کار شما به حساب می آیند.جعبه ها را حدودا تا13  سانتی متر پر خاک کنید. 

نحوه کاشت زعفران

5.کروکوس خود را قبل اینکه زمین تان از برف آب خیس بخورد باید بکارید.

برای گرفتن بهترین نتایج وبرداشت محصولی خوب شما می توانید 6الی8هفته قبل از اولین سرمازدگی زمستان کاشت خود را انجام دهید.این کار بسته به آب وهوای منطقه شما نیز داردممکن است در مهر باشد یا آبان ماه باشد.اگر شما از آب وهوای منطقه اطلاع خوبی ندارید که ممکن است سرمای شدیدی در راه باشد می توانید از یکتقویم کشاورزی استفاده کنید یا از باغداران محلی کمک بگیرید.

 

 

گام 2 - کاشت محصول پیازی شکل شما

کاشت محصول پیازی شکل شما

1.کروکوس خود را در مدل خوشه بکارید.

به جای کاشت آنها در ردیف،گلهای محصول شما در خوشه بهتر محصول می دهد.آنها را تقریبا با فاصله 8سانتی متر از هم جدا بکارید ودر گروه های 10تا 12تایی طبقه بندی کنید.

 

گام 3 - برداشت زعفران

برداشت زعفران

1.صبور و منتظر باشید چون گل های کروکوس به راحتی کشت می شوند.

آنها به طور طبیعی مقاوم هستند و به طور طبیعی به حشرات و بیماری مقاوم هستند. مشکل این است که هر یک از گل صدف تنها یک گل تولید می کند و هر گل تنها سه زهره زعفران تولید می کند. در پایان برداشت شما، تنها با یک کمی از زعفران قابل استفاده روبرو می شود.
گرچه گل های کراکوس 6-8 هفته پس از کاشت پیازشکل های خود ظاهر می شوند، گاهی اوقات گلهای گلخانه ای شما ظاهر نمی شوند.
در بعضی موارد، کاشت در بهار می تواند در پاییز شکوفه ایجاد کند.