گام 1 - مراحل

مراحل

ریمل خشک را بردارید . هر نوع ریمل خشک شده ای را با این روش می توانید به کار ببرید  .

مراحل

یک قابلمه بردارید وبا  آب پر کنید. قابلمه تمیز را با آب دمای اتاق تا  نیمه پر کنید .

مراحل

قرار دادن قابلمه  روی اجاق گاز. قابلمه آب را روی اجاق گاز قرار دهید.

مراحل

جوشاندن آب. بگذارید آب حداقل به مدت سه دقیقه به جوش آید .

خاموش کردن اجاق گاز. مطمئن شوید که اجاق‌گاز داغ را خاموش کرده اید تا از هر گونه خطر نظیر آتش‌سوزی جلوگیری کنید .

مراحل

سفت کردن در ریمل. قبل از اضافه کردن ریمل به آب جوش ،مطمئن شوید در ریمل تا حد ممکن محکم است . برای اطمینان از اینکه آب به ریمل زده نمی‌شود .

مراحل

انداختن ریمل در آب جوش . برای جلوگیری از پاشیدن آب داغ ، به آرامی ریمل را داخل آب قرار دهید می‌توانید از انبر استفاده کنید .

ماندن ریمل در آب جوش. به ریمل خشک اجازه دهید برای چند دقیقه در آب جوش بنشیند . گرمای آب جوش ، ریمل خشک را ذوب کند .

مراحل

به کمک یک انبر  ریمل را بردارید.

خشک کردن بعد از برداشتن از آب. بعد از برداشتن ریمل با انبر ، آن را با حوله و یا دستمال کاغذی خشک کنید .

مراحل

در ریمل را باز کنید. در ریمل را بردارید و محصول را در یک دست و یا هر جای دیگر تست کنید . اگر هنوز خیلی خشک است ،به مرحله بعدی بروید .

مراحل

اضافه کردن چند قطره روغن زیتون. در صورت نیاز یک یا دو قطره روغن زیتون را با استفاده از یک فنجان یا قطره‌چکان به ریمل برای شل کردن آناضافه کنید. از اضافه کردن بیش از حد روغن زیتون اجتناب کنید،ممکن است  ریمل را تغییر داده و آن را غیرقابل‌استفاده بسازد .

مراحل

تکان دادن ریمل. ریمل را به آرامی بالاو پایین تکان دهید.

چرخندان محتویات داخل ریمل.به آرامی ریمل را بچرخانید.

استفاده از ریمل. در حال حاضر این ریمل می‌تواند به عنوان ریمل جدید استفاده شود.