گام 1 - هواگیری رادیاتور

هواگیری رادیاتور

هواگیری رادیاتور ماشین

در تمامی خودروها پیچ هواگیری وجود دارد که با باز کردن آن آب رادیاتور از آنجا به بیرون نشت خواهد کرد. برای هواگیری ابتدا باید پیچ را باز کرده تا آب از آنجا بیرون بیاید.

هواگیری رادیاتور

افزودن ضد یخ یا آب

درب رادیاتور را باز کنید و شروع به ریختن ضد یخ یا آب کنید. تا وقتی که هوای داخل رادیات و موتور از پیچ هواگیری که قبلا باز کرده بودید، کاملا خارج شود و رادیاتور پر شود.

هواگیری رادیاتور

محکم کردن پیچ رادیاتور

بعد از خارج شدن هوا و آب از پیچ هواگیری آن را محکم بسته تا آب دوباره کم نشود. مواظب باشید پیچ را کاملا محکم ببندید در صورتی که شل باشد دوباره امکان پر شدن هوا به داخل رادیاتور و موتور ماشین وجود دارد.

هواگیری رادیاتور

اتمام کار

درب رادیاتور را بعد از فول کردن آب رادیاتور محکم ببندید. خودرو را روشن کنید. تا آب داخل موتور و رادیات توسط واتر پمپ به چرخش دربیاید. دقت کنید از جایی نشتی آب یا ضد یخ نداشته باشید. اگر بعد از مدتی علائمی از کاهش آب رادیات نداشتید، هواگیری را به درستی انجام داده اید. وگرنه مشکل از سرسیلندر یا از جای دیگر خودرو میباشد.