گام 1 - مفاهیم و ترتیب این فعالیت ها

تعیین کردن Router ID

Router-Id را میتوان نام یک روتر در داخل شبکه OSPF فرض کرد ، مقدار آن عددی است 32 بیتی که از لحاظ ظاهری دقیقا شبیه ip address های ورژن 4 می باشد ، برای مطاله بیشتر در خصوص نحوه تنظیم router-id ، مقاله ی “اختصاص دادن router-id” را بر روی همین وب سایت مطالعه کنید .

مراحل تخصیص یافتن router-id به صورت زیر می باشد :

  • بزرگترین آی پی آدرس تنظیم شده بر روی اینترفیس های فعال به عنوان روتر آی دی در نظر گرفته میشود
  • اینترفیس های Loopback دارای اولویت بیشتری نسبت به سایر اینترفیس ها می باشند (در صورت وجود اینترفیس loopback بزرگترین آی پی آدرس مربوط به اینترفیس لوپ بک به عنوان روتر آیدی در نظر گرفته میشود و سایر اینترفیس های فیزیکی در نظر گرفته نمی شوند)
  • تخصیص دادن مستقیم با استفاده از دستور router-id

 

اضافه کردن اینترفیس ها به داخل Link-State database که توسط دستور Network انجام میپذیرد.

با وارد کردن این دستور عملیات زیر بر روی روتر اتفاق می افتد

  • فرستادن Hello بر روی آن اینترفیس
  • Advertise کردن آن شبکه بر روی پروتکل OSPF (منظور از Advertise کردن شبکه همان اطلاع رسانی سایر روتر ها جهت داشتن Route به سمت آن شبکه می باشد)

دریافت پکت Hello ارسال شده توسط روتر همسایه ، در این مرحله پارامتر های OSPF جهت یکسان بودن بر روی دو روتری که قصد برقراری رابطه همسایگی با یکدیگر را دارند چک می شود این پارامتر ها شامل موارد زیر می باشند :

 

Untitled

موارد ستاره دار می باست دقیقا بر روی دو روتر یکسان باشند .

ارسال Reply Hello می باشد ، در این مرحله اگر تمام پارامتر های ستاره دار مرحله قبل با روتری که Hello message را دریافت کرده است یکسان باشد ، روتر اقدام به ارسال بسته Reply Hello مینماید و از روتر ارسال کننده Hello میپرسد که آیا از قبل آیدی آن را به عنوان یک همسایه در جدول خود دخیره کرده است یا خیر ؟ (در صورت بلی بودن جواب dead timer ریست میشود و در صورت نه بودن جواب آیدی آن روتر به عنوان همسایه جدید در روتر همسایه ثبت می شود) .

تعیین رابطه Master و Slave  می باشد ، هر روتری که دارای اولویت بیشتری باشد به عنوان Master و دیگری به عنوان slave در نظر گرفته می شود. منظور از اولویت مقدار پارامتر Priority  می باشد ، و در صورتیکه مقدار Priority دو روتر یکسان باشد روتر با مقدار router-id بزرگتر به عنوان Master انتخاب میشود.

روتر Master ابتدا بسته ای به نام DBD را به سمت Slave ارسال میکند (این بسته حاوی خلاصه ای از Link-State database می باشد) و سپس در جواب آن روتر Slave نیز بسته ی DBD خود را برای Master ارسال میکند.

 

مرحله ششم :

بسته های DBD بررسی و تصدیق میشوند ، سپس روتر Slave اقدام به ارسال بسته ای درخواستی در خصوص مورد یا مواردی از DBD که در خصوص آن اطلاعی ندارند را میکند که به آن LSR میگویند ، سپس Master بسته ای حاوی اطلاعات جزئی تر برای Slave  ارسال میکند که به آن LSU میگویند و همین مراحل برای Master هم اتفاق می افتد یعنیMaster  بسته ی LSR را برای Slave ارسال میکند و Slave هم در پاسخ LSU را برای Master ارسال میکند.

مرحله هفتم :

همسایه ها به طور کامل با یکدیگر synchronize میشوند و رابطه ی همسایگی به صورت Full شکل میگیرد.