گام 1 - تفکرها متفاوت است

تفکرها متفاوت است

 اجتناب از نشستن . شما ممکن است در مورد چیزی منفی فکر کنید، حتی زمانی که واقعا نمی خواهید. تعدادی از کلاهبرداری هایی که می توانید برای کنترل ذهن خود استفاده کنید را متوقف کنید :

 • در مورد بدترین سناریو فکر کنید. اگر چه این به نظر غیرعادی میرسد و مانند آن فقط باعث می شود که حتی بیشتر در معرض دید قرار بگیرد، زمانی که شما در مورد بدترین حالت سناریو فکر می کنید .و سپس فکر می کنید که آیا می توانید آن را مدیریت کنید؛ شما احتمالا می توانید تصور کنید که خودتان موقعیت را کنترل می کنید و این می تواند نگرانی شما را کاهش دهد.
 • وقت خود را برای نگرانی خود تنظیم کنید. با کنار گذاشتن زمان برای فکر کردن در مورد مشکل خود، می توانید اطمینان حاصل کنید که ممکن است توجه به نیازهای آن را جلب کند. این می تواند به شما در جلوگیری از تفکر بیش از حد در مورد مشکل شما کمک کند زمانی که شما نمی خواهید بیش از اندازه فکر کنید .
تفکرها متفاوت است

باور کنید و خودتان را تغییر دهید. اگر باور نکنید که می توانید تغییر دهید، قصد ندارید تقریبا چنین سختی را امتحان کنید، زیرا اگر فکر می کنید موفقیت امکان پذیر است. بنابراین، اطمینان حاصل کنید که از تفکر مثبت برای کنار آمدن با مشکل خود استفاده می کنید. سعی کنید به خاطر داشته باشید که می توانید راه را که فکر می کنید تغییر دهید، می توانید بهبود ببخشید.

 • مطالعات نشان می دهد افرادی که این گرایش را ترغیب می کنند بهبود بیشتری را نسبت به افرادی که توانایی و مهارت آنها را ثابت و غیر قابل تغییر می دانند، افزایش می دهند.
تفکرها متفاوت است

در مورد توانایی های خود خوشبین باشید . شما ممکن است فکر کنید که داشتن دقیق در مورد توانایی خود برای کنترل خود، کلیدی است. با این حال، مطالعات نشان می دهد که بیش از حد خوش بینانه بودن در مورد توانایی خود  برای کنترل رفتار خود می تواند به شما کمک کند حتی کنترل کند .

 • خوشبختانه سعی کنید به خودتان بگویید که شما موفق خواهید شد و ذهنتان را کنترل می کنید حتی اگر در لحظه ای باور نکنید.
 • همچنین سعی کنید خودتان را از زمانی که با موفقیت ذهنتان را در نظر گرفتید، یادآوری کنید. فقط به این موفقیت ها توجه کنید و نه بر روی شکست های خود که ممکن است کنترل داشته باشید.
تفکرها متفاوت است

توقف . به معنای آن است که یک رویداد منفرد از یک تجربه منفی و طرح آن بر روی تجربیات دیگر یا پیش بینی های شما در مورد چگونگی آینده باشد. به عنوان مثال، کسی که بیش از حد عمومی می گوید، “من دوران کودکی دشواری داشتم، بنابراین زندگی ام برای همیشه دشوار خواهد بود.” برای جلوگیری ممکن است:

 • از طریق کار سخت و استقامت، خودتان را برای آینده خود تغییر دهید. به عنوان مثال، اگر کودکی دشواری داشتید و فکر می کنید زندگی شما برای همیشه دشوار است، ممکن است شیوه هایی را که می خواهید زندگی خود را بهبود ببخشید، شناسایی کنید و برای بهبود آنها تلاش کنید.
 • در ادامه این مثال، شاید شما روابط معنادار و کار بهتر را می خواهید. شما ممکن است راه هایی برای به دست آوردن این چیزها بیابید و سپس اهداف خود را در این حوزه ها برای رسیدن به اهداف خود تعیین کنید.
تفکرها متفاوت است

 اجتناب از شخصی سازی . این یک تله فکر است که در آن مسئولیت شخصی خود را برای چیزهایی که خارج از کنترل شما هستند، می گیرید. به عنوان مثال، اگر دختر شما در مدرسه زمین خورد ، ممکن است بگویید «این تقصیر من است که او زمین خورد» زمانی که در واقع وضعیت کاملا خارج از کنترل شما بود.

 • برای اجتناب از شخصی سازی، سعی کنید به دقت و منطقی از رویدادهایی که شخصی می کنید فکر کنید. این می تواند به شما کمک کند تا سؤالات خود را مطرح کنید.
 • به عنوان مثال، شما ممکن است از خودتان بپرسید “با توجه به این که من در مدرسه با او نبودم، چه کارهایی میتوانم انجام دهم تا دخترم را از زمین خوردن نگه دارم؟”
تفکرها متفاوت است

نتیجه گیری این یک تله فکر است که شامل فکر کردن چیزهای خاص بدون هیچ گونه شواهدی برای عقب انداختن این افکار است.  به عنوان مثال، کسی که به نتیجه گیری برسد ممکن است فکر کند که یک فرد او را دوست ندارد، بدون هیچ شواهدی از این ادعا حمایت کند.

تفکرها متفاوت است

اجتناب از فاجعه این یک تله فکر منفی است که در آن شخص چیزها را از هم متوقف می کند. به عنوان مثال، کسی که فاجعه آمیز است پس از شکست یک آزمون می گوید: “زندگی من خراب شده است، من در حال حاضر هرگز کار خوبی نخواهم کرد”

 • برای متوقف ساختن فاجعه بار، به فکر تفکر مثبت بیشترباشید . شما همچنین می توانید سؤالات خود را مطرح کنید که از منطق و دلیل استفاده می کنند. به عنوان مثال، کسی که در تست شکست خورد و فکر می کند زندگی او خراب شده است زیرا او هرگز کار خوبی نمیتواند انجام دهد

 

گام 2 - ساختن عادت های خوب

ساختن عادت های خوب

یک برنامه برای زندگی تان ایجاد کنید. اگر مسیری روشن برای آنچه که در زندگی می خواهید، ممکن است کمتر تحت تأثیر وسوسه هایی قرار بگیرید که در بلند مدت به شما آسیب برساند. چیزهایی را که میخواهید خارج از زندگی بنویسید: آیا این یک حرفه خوب است؟

 • شما لازم نیست که گام های بسیار دقیق را برای دستیابی به این اهداف به عنوان بخشی از این تمرین بگذارید؛ به جای آن، به یاد داشته باشید که اهداف کلیدی خود را در ذهن داشته باشید تا بتوانید در زندگی خود پیروز شوید.
 • در عوض، اهداف بزرگی را تعیین کنید (برای مثال، نحوه کد نویسی را یاد بگیرید)، اما این اهداف بزرگتر را بیشتر به اهداف کوچکتر قابل دستیابی تبدیل کنید (برای مثال، هر هفته یک فصل کتاب راهنمای برنامه نویسی را بخوانید). به این ترتیب می توانید مقادیر قابل ملاحظه ای از پیشرفت را بدست آورید زیرا شما برای رسیدن به اهداف دفاعی خود بیشتر تلاش می کنید.