گام 1 - محل قرار گیری دوربین را برنامه ریزی کنید

محل قرار گیری دوربین را برنامه ریزی کنید

آسیب پذیرترین مناطق را مشخص کنید.

مکان های آسیب پذیر مکان هایی هستند که سارقین میتوانند از آن نقاط برای ورود به حریم شخصی شما استفاده کنند.

مانند بالکن خانه شما یا مناطقی که نور کمتری دارند.شما باید دوربین های خود را در نقاطی قرار دهید که مجرمان میتوانند از آن طریق وارد حریم شما شوند.

محل قرار گیری دوربین را برنامه ریزی کنید

درهنگام قرارگیری دوربین خود به دنبال ورودی های مبهم باشید.

ورودی های مبهم مکان هایی هستند با دید محدود مانند پنجره ها و در ها.

دوربین ها را در این نقاط قرار دهید تا بتوانید از دیدگاه های مختلف این مکان ها را پوشش دهید.

به عنوان مثال : شاید یک شاخه یا درخت در نیمی از پنجره اتاق شما را قرار گرفته, شما میتوانید دوربین را روی این شاخه یا درخت قرار دهید تا دید بهتری داشته باشید.

محل قرار گیری دوربین را برنامه ریزی کنید

نور پردازی خود را آزمایش کنید.

تا اطمینان حاصل کنید که میتوایند در تاریکی هم ببینید.

دوربین خود را در محل مورد نظر قرار دهید و شب هنگام بررسی کنید.

آیا تصویر خوب به نظر میرسد ؟ نقاط کوری وجود ندارد ؟

بسته به موقعیت مکانی خود میتوانید دوربین را مجددا تغییر مکان دهید یا منبع نوری دیگری اضافه کنید.

اگر دوربین شما از توانایی دید در شب برخوردار است پس روشنایی آن باید در تمام ساعات روز کافی باشد.

محل قرار گیری دوربین را برنامه ریزی کنید

قوانین قرار دادن دوربین های امنیتی را بررسی کنید.

تا حریم خصوصی دیگران را نقض نکنید.

ثبت فیلم در داخل و خارج از خانه و محیط شما به طور کلی تا زمانی که محدوده دید شما , محیط و ملک شما و محدوده شما یا مکان های عمومی باشد مشکلی ندارد.

گام 2 - دوربین خود را در درون وسایل مخفی کنید

دوربین خود را در درون وسایل مخفی کنید

اگر بودجه دارید از جعبه های بدردنخور وسایل خانگی استفاده کنید تا دوربین خود را مخفی کنید.

داخل این وسایل را خالی کنید مثلا یک ضبط صوت قدیمی تا دوربین خود را درون آن مخفی کنید.

گام 3 - دوربین خود را در فضای باز پنهان کنید

دوربین خود را در فضای باز پنهان کنید

قاب رنگی دوربین برای استتار دوربین خود بخرید.

بسیاری از شرکت ها وسایل و تجهیزات لازم برای مخفی کردن دوربین را ارائه میدهند.

این ها معمولا پوسته های سیلیکونی هستند که در رنگ های مختلفط سیاه و سفید و استتاری و یا … ارائه میشوند.