گام 1 - وسایل مورد نیاز

وسایل مورد نیاز
  • تعدادی ستاره های رنگی کوچک به همراه اجسام تزیینی دیگر و همچنین اکلین
  • به انداز مچ دستتان لوله آب شفاف تهیه کنید.
وسایل مورد نیاز

در این بخش به اندازه مچ لوله آب شفاف تهیه کنید و یک طرف از لوله را به کمک چسب حراراتی بپوشانید و مسدود کنید.

وسایل مورد نیاز

سپس با کاغذ یک قیف درست کنید و آب را درون لوله بریزید یا به روش های دیگری که برایتان آسان تر است اینکار را انجام دهید.

وسایل مورد نیاز

سپس به کمک همان قیف ستاره های تزیینی و رنگارنگ و همچنین اجسام تزیینی دیگر  به همراه اکلین را درونآن بریزید تا درون لوله آب به خوبی حرکت کنند.

وسایل مورد نیاز

سپس طرف دیگر لوله را نیز با چسب حرارتی بپوشانید و مسدود نمایید. کمی صبر کنید تا خشک شده و دو طرف لوله را بهم متصل کنید.

وسایل مورد نیاز

7

همچنین محل اتصال دو طرف لوله را می توانید با نوار تزیینی بپوشانید.

وسایل مورد نیاز

در نهایت شما توانسته اید یک دستبند کهکشان بسیار زیبا بسازید. امیدوارم از این آموزش نهایت لذت را برده باشید.