گام 1 - وسایل مورد نیاز دستبند کریستالی

وسایل مورد نیاز دستبند کریستالی

1- مهره های کریستالی

2- نخ دستبند بافی

3- منجوق

4- حلقه طلایی اتصال

5- قفل های دستبند

6- سوزن مخصوص منجوق و دستبند

7- سنگ اتریشی قاب دار

تمامی وسایل بالا را می توانید از خرازی ها تهیه نمایید.

گام 2 - نحوه ی درست کردن دستبند کریستالی

نحوه ی درست کردن دستبند کریستالی

مهره های کریستالی

ابتدا 6 تا مهره ی کرسیتالی بر می داریم. سوزن را با نخ همرنگ مهره های کریستالی نخ می کنیم. بهتره نخ رو دو لا کنیم تا محکم باشد. 6 تا کریستال را از سوزن رد می کنیم.

نحوه ی درست کردن دستبند کریستالی

سوزن را دو بار از توی 6 تا کریستال رد می کنیم. سپس گره می زنیم تا هم محکم و هم دایره شکل شود.

نحوه ی درست کردن دستبند کریستالی

گره زدن کار

به این صورت 2 گره محکم می زنیم. مهره ها باید کنار هم محکم قرار گیرند و شل نباشند.

نحوه ی درست کردن دستبند کریستالی

بعد از گره زدن، سوزن را از کریستال کنار گره رد می کنیم.

نحوه ی درست کردن دستبند کریستالی

سنگ اتریشی قاب دار

بعد ار رد کردن سوزن، نخ به این حالت خواهد بود. سنگ اتریشی قاب دار برمی داریم.

نحوه ی درست کردن دستبند کریستالی

همانند تصویر، سوزن را به صورت ضربدری از سوراخ سنگ اتریشی رد می کنیم.

نحوه ی درست کردن دستبند کریستالی

همانند تصویر، سوزن را از کریستال روبروی کریستال نخ دار، رد می کنیم.

نحوه ی درست کردن دستبند کریستالی

نخ را می کشیم تا سنگ اتریشی وسط 6 کریستال قرار گیرد. سپس نخ را از دو سوراخ سنگ رد می کنیم.

نحوه ی درست کردن دستبند کریستالی

و دوباره سوزن را از کریستال روبروی نخ قبلی رد می کنیم.

نحوه ی درست کردن دستبند کریستالی

اتمام نیمی از کار

نخ را در هر مرحله محکم می کشیم. کار به این شکل خواهد شد.

گام 3 - ادامه آموزش دستبد کریستالی زیبا

ادامه آموزش دستبد کریستالی زیبا

4 تا منجوق را از نخ رد می کنیم.

ادامه آموزش دستبد کریستالی زیبا

سوزن را از یک منجوق و یک کریستال رد می کنیم و نخ را می کشیم. در کشیدن نخ دقت کنید تا پاره نشود. سوزن را از دو کریستال بعدی رد می کنیمو می کشیم تا به روبرو برسیم.

ادامه آموزش دستبد کریستالی زیبا

منجوق ها به این صورت خواهد شد.

دوباره 4 منجوق برداشته و از نخ و سوزن رد می کنیم.

ادامه آموزش دستبد کریستالی زیبا

سپس بار دیگر سوزن را از یک منجوق و یک کریستال رد می کنیم و نخ را می کشیم.

ادامه آموزش دستبد کریستالی زیبا

سوزن را از کریستال بعدی نیز رد می کنیم تا به سر اول نخ برسیم. نخ ها را به هم گره می زنیم.

ادامه آموزش دستبد کریستالی زیبا

بعد از گره زدن اضافه نخ را با قیچی ببرید. سر نخ خها را فندک بزنید تا ریش ریش نشود و کار زیباتر و محکم تر باشد.

پشت کار به این صورت خواهد بود.

ادامه آموزش دستبد کریستالی زیبا

جلوی کار زیبای ما به این شکل خواهد بود. با مراحل بالا یک گل کریستالی زیبا درست کردیم.

ادامه آموزش دستبد کریستالی زیبا

اتمام کار

با هفت عدد از این گل های کریستالی زیبا می توانید یک دستبند عالی و چشم نواز برای خود با بعنوان هدیه درست کنید.

برای اتصال گلبرگ ها به هم از حلقه های کوچک تزیینی استفاده کنید.

برای اندازه های کوچک و بزرگ دستنبد می توان گل های کریستالی را کم یا زیاد کرد.

{برگرفته از کانال تاج چیچک  و سپاس از دوست عزیزی که این دستبند زیبا را آموزش داده اند.}

 🙂 از درست کردن این دستبند زیبا لذت ببرید. 😉