گام 1 - وسایل مورد نیاز دستبند کریستالی

وسایل مورد نیاز دستبند کریستالی

1- مهره های کریستالی

2- نخ دستبند بافی

3- منجوق

4- حلقه طلایی اتصال

5- قفل های دستبند

6- سوزن مخصوص منجوق و دستبند

7- سنگ اتریشی قاب دار

تمامی وسایل بالا را می توانید از خرازی ها تهیه نمایید.

گام 2 - نحوه ی درست کردن دستبند کریستالی

نحوه ی درست کردن دستبند کریستالی

مهره های کریستالی

ابتدا 6 تا مهره ی کرسیتالی بر می داریم. سوزن را با نخ همرنگ مهره های کریستالی نخ می کنیم. بهتره نخ رو دو لا کنیم تا محکم باشد. 6 تا کریستال را از سوزن رد می کنیم.

گام 3 - ادامه آموزش دستبد کریستالی زیبا

ادامه آموزش دستبد کریستالی زیبا

4 تا منجوق را از نخ رد می کنیم.