گام 1 - نحوه ی ایجاد اکانت در rgc

نحوه ی ایجاد اکانت در rgc

پس از نصب برنامه همانند شکل به قسمت REGISTER می روید

نحوه ی ایجاد اکانت در rgc

همانند تصویر مراحل تکمیل ثبت نام را انجام داده و بر روی REGISTER کلیک می کنید.

نحوه ی ایجاد اکانت در rgc

پس از تکمیل ثبت نام بر روی LOG IN کلیک کرده وارد محیط RGC می شوید

گام 2 - تنظیمات مربوط به داخل برنامه rgc

تنظیمات مربوط به داخل برنامه rgc

پس از ورود مپ های مورد نظر را دانلود کنید…

نکته: مپ های RGC با مپ های معمولی فرق دارد و حتماَ باید مپ های مربوط به RGC را دانلود کنید!!!

تنظیمات مربوط به داخل برنامه rgc

همانند تصویر از MENU به قسمت  Settings رفته و آدرس فایل war3.exe را مشخص کنید

تنظیمات مربوط به داخل برنامه rgc

حال Mode مورد نظر خود را انتخاب کرده و گزینه Sign را بزنید و سپس با Start وارد بازی شوید.

نکته: پس از Sign دادن 9 نفر دیگر Host در محیط Warcraft به رنگ آبی ایجاد می شود و با ورود به Host می توانید بازی کنید.

Good Luck , Have Fun