گام 1 - تبدیل عدد لاتین به فارسی در word

تبدیل عدد لاتین به فارسی در word

تبدیل عدد لاتین به فارسی در word

برای تبدیل عدد لاتین به فارسی ابتدا از قسمت File روی گزینه Options کلیک میکنیم.

تبدیل عدد لاتین به فارسی در word

بعد از کلیک روی Options صفحه ی ظاهر می شود که روی گزینه Advanced کلیک میکنیم.

تبدیل عدد لاتین به فارسی در word

سپس از گروه  Advanced  از قسمت Numeral گزینه Hindi را انتخاب میکنیم بعد دکمه Ok را کلیک میکنیم.

تبدیل عدد لاتین به فارسی در word

همان طور که در  تصور میبینید اعداد به صورت فارسی نوشته می شود.

گام 2 - تبدیل عدد فارسی به لاتین در ورد

تبدیل عدد فارسی به لاتین در ورد

تبدیل عدد فارسی به لاتین در ورد

برای تبدیل اعداد فارسی به لاتین همانند روش تبدیل عدد لاتین به فارسی از Options ازقسمت. Advanced از گروه Numeral گزینه Arabic را انتخاب میکنیم.