گام 1 - دلایل مهاجرت به آمریکا

دلایل مهاجرت به  آمریکا

کشف قارهٔ آمریکا، دنیای جدیدی از ثروت و امکانات طبیعی را به روی کشورهای اروپایی گشود و موجب مهاجرت عده ای از اروپایی ها به قارهٔ آمریکا شد.

دلایل این مهاجرت عبارت بود از:

  1.  محدودیت های مذهبی در بعضی از کشورهای اروپایی
  2.  جنگ های داخلی اروپا
  3. وجود امکانات طبیعی نظیر جنگل ها، مراتع و مزارع حاصل خیز، و سواحل مناسب برای کشتیرانی و ماهی گیری در قارهٔ آمریکا
  4. وجود معادن طلا و نقره در قارهٔ آمریکا

گام 2 - تسلط انگلستان

تسلط انگلستان

در پی هجوم اروپاییان به قارهٔ جدید،سکنهٔ بومی آن یعنی سرخ پوستان یا در جنگ با مهاجران اروپایی کشته یا به مناطق دیگر کوچانده شده بودند.بیشترین مهاجران، انگلیسیانی بودند که در سواحل غربی اقیانوس اطلس سیزده مهاجرنشین را تشکیل دادند و به همین جهت، بخشی از این سرزمین را انگلستان نو می نامیدند.

گام 3 - استقلال آمریکا

استقلال آمریکا

دولت انگلستان مناطق تحت سلطهٔ خود را به صورت مرکز تولیدات کشاورزی و نیز، محلی برای فروش محصولات صنعتی خود در آورده بود. وضع مالیات های تازه اعتراضات مهاجرنشین ها را برانگیخت.دولت فرانسه از مهاجران حمایت می کرد. سرانجام، مهاجرنشینان توانستند به رهبری جرج واشنگتن نیروهای انگلیس را شکست دهند. به دنبال این شکست، سیزده مهاجرنشین اعلام استقلال کردند و سرزمین خود را ایالات متحده نام نهادند ) 1776 م.( و جرج واشنگتن را نیز به عنوان نخستین رئیس جمهور آمریکا برگزیدند.

گام 4 - توسعه آمریکا

توسعه آمریکا

مهاجران پس از استقلال، با پیشروی در غرب قاره آمریکا و با کشتار گسترده سرخ پوستان، سرزمین های وسیع آنها را به تملک خود درآوردند و تعداد ایالات آمریکا را به پنجاه رساندند؛ بدین ترتیب، کشور ایالات متحده که از سواحل اقیانوس اطلس شروع می شد تا سواحل اقیانوس آرام گسترش یافت.