گام 1 - زمان کاشت

زمان کاشت

از اوایل فروردین تا اواخر خرداد ماه میتوان این سبزی را کشت کرد.

گام 2 - تهیه بذر

تهیه بذر

ترخون از طریق ریشه یا نشاء کشت میشود. انتخاب نشاء خوب مهمترین قسمت از عملیات کاشت است.

گام 3 - خاک مناسب

خاک مناسب

اگر میخواهید ترخون را در باغچه کشت کنید، مقداری خاک برگ و ورمی کمپوست را با خاک مخلوط کنید. و برای کشت در گلدان مخلوط کوکوپیت + پیت ماس + خاک باغچه ترکیب خوبی است.

گام 4 - نور

نور

ترخون به نور زیاد خورشید نیاز دارد. در خانه میتوانید ترخون را پشت پنجره نورگیر پرورش دهید.

گام 5 - روش کاشت

روش کاشت

ترخون را بوسیله ریشه تکثیر می کنند .به این ترتیب که اوایل بهار ریشه‌ها را از زمین خارج ساخته و قطعه قطعه می کنند . هر قطعه را در نقطه‌ای جداگانه به صورت خطی و یا متفرق می کارند .اگر نشاء ای که تهیه کرده اید به همراه ترخون آماده خوردن میباشد ابتدا تا فاصله ۵ الی ۱۰ سانتی از ریشه آن را جدا کنید. یعنی ما به ریشه نیاز داریم و باید ساقه ترخون را جدا کنیم.ریشه ترخون را تا عمق ۵ سانت داخل خاک قرار دهید. معمولا چون ریشه گسترش پیدا می کند ، فاصله بین ریشه‌ها را در زمان کاشت بین ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر در نظر می گیرند پس از کاشت ریشه‌ها آبیاری زمین ضرورت دارد .
بعد از حدود ۴۵ روز ترخون آماده مصرف میشود. ترخون ها خود ریشه زیاد میکنند.برداشت این گیاه با توجه به وضع هوا و درجه حرارت از یک ماه بعد از کاشت صورت می گیرد . در نقاط معتدل و گرم محصول طرخون زودتر از سایر سبزیها به دست می آید و به عنوان سبزی نوبر مصرف می شود .
معمولا ریشه‌های این گیاه که در یک محل کاشته شده باشد پس از ۳ سال محصول کمتری خواهد داد . لذا بایستی مجددآ نسبت به خارج ساختن ریشه‌ها و دوباره کاری آنها اقدام شود .در موقع کاشت بایستی سعی شود که ریشه‌های کهنه و پوسیده را جدا کرده از زمین خارج ساخت و ریشه‌های جوان را انتخاب نموده و کاشت .