گام 1 - مراحل نگهداری از سبزیجات :

مراحل نگهداری از سبزیجات :
  • پرورش سبزیجات بادوام و سرسخت: از همان ابتدا سبزیجاتی که می توانند آب کمتر و گرمای بیشتری را تحمل کنند انتخاب کنید. مانند : سیب زمینی، ذرت و اسفناج نیوزیلندی.
مراحل نگهداری از سبزیجات :
  • استفاده از کود به عنوان یک لایه نگهدارنده از رطوبت خاک: مقدار زیادی از کود را از شروع پرورش به ان اضافه کنید و به خوبی ازلایه کود در طول فصل رشد نگهداری کنید. این کار درحفظ رطوبت خاک کمک خواهد کرد و همچنین به عنوان یک مانع در برابر حرارت بیش از حد، تحت تاثیر قرارگرفتن سبزیجات عمل می کند.
مراحل نگهداری از سبزیجات :
  • کود گیاهی اضافه کنید: و همچنین کود، یک لایه ازکود گیاهی در بهبود توانایی حفظ رطوبت از خاک کمک خواهد کرد .مطمئن شوید که کودهای گیاهی آلی را انتخاب کرده اید ؛ درصورت امکان خودتان از آن استفاده کنید(از طریق لمس یا چشیدن).
مراحل نگهداری از سبزیجات :
  • آبیاری سبزیجات با استفاده از سیستم های تصفیه آب بهتر است: به عنوان مثال، یک سیستم آبیاری قطره ای (نوار یا لوله) رابدون استفاده از مقدار زیادی از آب به طور منظم فراهم می کند ، که مایع داخل ان فقط اب است. ومیتواند سرتا سر باغ را که گیاهان روییده اند ابپاشی کند .
مراحل نگهداری از سبزیجات :
  • آبیاری در زمان مناسب از روز باشد: بهترین زمان ابیاری در صبح زود است. آبیاری عمیق موثر تر از پاشیدن سطحی اب است.
مراحل نگهداری از سبزیجات :
  • سبزیجات در داغترین زمان خورشید که وسط روز(ظهر)بسیار افتابی است حالت پژمرده ای دارند(واکنش نشان میدهند). آفتاب درزمان صبح و اواخر بعد از ظهر و در طول تابستان که گیاهان هنوز هم مقدار زیادی از نوررا در می یابند به گیاهان بسیار مهربان است(حالت طراوت گیاهان).