گام 1 - ساختار ساز

ساختار ساز

این ساز از بدنه سفالی تو خالی ساخته می شود.

ساختار ساز

یک سر بدنه  سفالی خیلی کوچکتر از سر دیگراست.

ساختار ساز

پوستی که به دو سر این ساز کشیده می شود، پوست گاو و سه لایه می باشد.

ساختار ساز

ماده ای به نام syahi که مخلوطی مخلوطی از چسب، خمیر برنج و فلز است برای کشش پوست روی آن قرار می گیرد.

ساختار ساز

بعضی ازانواع مدرن و امروزی این ساز از بدنه فایبر گلاس و مواد مصنوعی بجای پوست استفاده می کنند.