گام 1 -

انتخاب یک شخص. بهتر است برای انجام این کار در ناهار اقدام شود ، هنگامی که شما به یک طیف کامل از مردم برمیخورید. خودتان را معرفی کنید، پیدا کردن نام و نام خانوادگی شما و سایر اطلاعات پایه ممکن است خوب باشد برای اولین ارتباط. از آنها بخواهید در مورد کلاس شما یکم توضیح بدهند حتی اگر چیز هایی از قبل بدانید. این تأثیر در اولین دیدار به انها این حس را میدهد که شما مشتاق به یادگیری هستید و میتوانید از انها چیز های جدید یاد بگیرید.

از آنها برخی از اطلاعات اولیه شخصی بپرسید بطوری که شما هیچ چیز نمیدانید و عجیب هست برای شما.

بپرسید که  آنها شما را در کلاس‌های خود یاری خواهند کرد ، یا پیشنهاد بدهید که به شما کمک کنند . از آنجا، می‌توانید مقایسه کنید.یادگیری خود باعث میشود یک پیوند احساسی میان شما ایجاد شود .

بحث در مورد مسائل مربوط به روابط شخصی. در مورد علایق یک دیگر صحبت کنید .از انها بپرسید که چه اهنگی دوست دارند یا بپرسید چه خواننده ای یا بازیگری را دوست دارند .غذای مورد علاقه ی انها چیست.

در پایان گفتگو، به سادگی می گویید، “خداحافظ.” این کاملا شیرین و مطلوباست ، و همچنین فاقد تجسم از آینده است. پایان دادن به مکالمه با “خوشحال شدم” یا “بعدا می بینمت.” این نشان میدهد که شما مایل به صحبت دوباره در آینده هستید.

شما می‌توانید با شوخی و خنده و یا با جوک های خنده دار با انها صحبت کنید.این خودت باعث میشود تا احساس راحتی بیشتری به جمع پیش بیاید و جمع صمیمانه و دوستانه ای داشته باشید.

سوال کنید . اگر شما نیاز به قرض کردن یا نیاز به چیزی شبیه به یک شماره صفحه / تکالیف دارید، فقط از انها بخواهید. بروید جلو با کوتاه ترین راه و حرف نیاز خود را با انها مطرح کنید.