چگونه اسلام به صبر و مقاومت کردن در موارد لازم تاکید شده 1 - چگونه اسلام به صبر و مقاومت کردن در موارد لازم تاکید شده

چگونه اسلام به صبر و مقاومت کردن در موارد لازم تاکید شده

صبر و استقامت از دیدگاه قرآن:  واژه صبر با تعبیر گوناگون در قرآن 103 بار تاکید شده و این نشان می دهد که خصلت صبر از

دیدگاه قرآن از اهمیت بالایی برخوردار است قرآن تاکید خاصی دارد که پیروانش دارای این خصلت باشند. آل عمران: (ای کسانی

که ایمان آورده اید (در برابر هوسها و مشکلات) استقامت کنید و در برابر دشمنان (نیز) پایدار باشید و از مرزهای خود مراقبت

کنید و از خدا پروا کنید شاید رستگار شوید. بقره 45-155 از صبر و نماز یاری جویید. آل عمران 186: و اگر استقامت کنید و

تقوا پیشه کنید و شایسته تر است زیرا این از کارهای مهم و اطمینان بخشی است.

چگونه اسلام به صبر و مقاومت کردن در موارد لازم تاکید شده

پاداش عظیم صبر از نظر قرآن و روایات : شاید بتوان ادعا کرد که هیچ چیزی مانند صبر و استقامت دارای پاداش نیست چرا که

هر کار نیکی بدون صبر و استقامت بطور کامل تحقق نمی یابد و یا اصلا تحقق نمی یابد و بروز گناهان و فسادها بر اثر نبودن این

خصلت است از این رو در قرآن و در روایات پاداش های عظیمی به صبر گنندگان وعده داده شده است. بقره آیه 157: آنان همان

هایی هستند که مشمول درودها و الطاف پروردگارشان هستند و آنها همان هدایت یافتگان می باشند. رعد آیه 24: سلام بر شما

به خاطر آنچه را که صبر کردید.

چگونه اسلام به صبر و مقاومت کردن در موارد لازم تاکید شده

صبر در گفتار امامان(ع): در شان و اهمیت صبر روایات بسیاری که از صد ها می گذرد وارد شده است و کمتر موضوعی آن همه

مورد توجه پیامبر و امامان(ع) قرار گرفته و این مطلب بیانگر اوج ارزش و صبر است امیر مومنان علی(ع): ای مردم بر شما باد به

صبر زیرا آن کس که صبر ندارد دین هم ندارد. رسول خدا(ص) از ما نیست کسی که (در برابر مصائب) به صورتش لطمه بزند و

گریبانش را پاره کند و همچون نوحه ی عصر جاهلیت نوحه سر دهد نیز فرمود: نشانه صبر کننده در سه چیز است 1-بی حوصلگی

را از خود دور کند 2- بی قراری و دلتنگی نکند 3- از خداوند متعال گله نکند سپس فرمود: کسی که بی حوصلگی کند حق را تباه

می سازد و کسی که بیقراری می کند شکر الهی را ادا نخواهد کرد و کسی که از پروردگارش گله کند گناه نموده است.