گام 1 - برون گرایی

ویژگی های بارز افراد برون گرا :

تمایل به فکر کردن با صدای بلند, نادیده گرفتن نظر دیگران, علاقه به شرکت در بحث های گروهی به منظور حل مشکل, عدم علاقه به نوشتن خاطرات روزانه یا ایمیل های طولانی, تمایل به سریع عمل کردن در مواقع بحرانی, خسته شدن از اجبار به نشستن و توجه طولانی مدت به یک شی یا یک موضوع.

نقاط قوت افراد برون گرا:

انرژی دادن به افراد و گروه ها, توانایی سریع عکس العمل نشان دادن, اشنا کردن افراد با یکدیگر

 

نقاط ضعف افراد برون گرا:

ندادن فضا به دیگران برای صحبت کردن, توجه نکردن به اطلاعات دیگران, ننوشتن درباره ی مشکلات, واکنش نشان دادن قبل از فکر کردن

گام 2 - ویژگی های بارز افراد درونگرا

ویژگی های بارز افراد درونگرا

ویژگی های بارز افراد درونگرا:

تمایل به پردازش درونی اطلاعات, خطور کردن بهترین راه حل ها به هنگام سکوت و تنهایی, اجتناب از تعاملات غیر ضروری, عدم علاقه به هدر دادن وقت با بحث و گفت و گو با دیگران, تصمیم گیری مستقل بدون دخالت دیگران, لذت بردن از تمرکز در سکوت بر یک موضوع.