گام 1 - علایم بالینی

علایم بالینی

درد، تورم، تندرنس روی کیسه اشکی، اشک ریزش، التهاب و دفع چرک.با فشار روی کیسه اشکی چرک خارج می شود. تب خفیف و لنفانوپاتی اوریکولار و ساب مندیبولار نیز گاهی مشاهده می شود.

گام 2 - درمان

درمان

در هر سنی نیازمند کمپرس گرم + آنتی بیوتیک سیتمیک + موضعی است. در صورت تشکیل آبسه باید تخلیه جراحی صورت گیرد.