گام 1 - مراحل کاشت و جوانه زنی انار

مراحل کاشت و جوانه زنی انار

همه دانه های انار را از قسمت گوشتالو میوه جدا کنید.

مراحل کاشت و جوانه زنی انار

 دو سوم ظرف را با خاک گلدان پر کنید.

مراحل کاشت و جوانه زنی انار

در سه طرف خاک گلدان سه تا سوراخ برای گذاشتن دانه با دست یا چیز نوک تیز دیگر ایجاد کنید ،حدود یک اینچ (2.54 سانتی متر) ما بین هر سوراخ و یک گودی به اندازه 2 قطری دانه ها درست کنید.

مراحل کاشت و جوانه زنی انار

داخل هر سوراخ یک دانه انار قرار دهید و سپس با خاک گلدان سوراخ ها را بپوشانید.

مراحل کاشت و جوانه زنی انار

دانه هایی که به تازگی کاشته اید را ابیاری کنید تا زمانیکه خاک مجاورشان کاملا مرطوب و تر شود، اما بیش از اندازه معمول اب ندهید.

مراحل کاشت و جوانه زنی انار

گلدان را در جلو پنجره رو به افتاب یا گلخانه ای قرار دهید که دارای درجه حرارت حدود 68 درجه فار نهایت (20 درجه سیلسیوس)  باشد.

مراحل کاشت و جوانه زنی انار

سطح رطوبت خاک ها را هرروز باز بینی کنید ودانه ها را بکلی تا زمان عمل جوانه زنی نم نگه دارید این کار را تا هفته ششم انجام دهید.

مراحل کاشت و جوانه زنی انار

 از بین دو جوانه هر کدام که از 3 اینچ (7.62 سانتی متر) کمتر قد کشید را حذف کنید(بچینید).

مراحل کاشت و جوانه زنی انار

جوانه انار را در گلدان تا زمانیکه حدود یک فوت (0.3 متر ) قد کشید(رشد کرد) ، قبل از پیوند زدن در مدت زمان بهار یا تابستان در محل زندگی دائمی ان پرورش دهید.