گام 1 - تعریف خانواده:

تعریف خانواده:

از خانواده،به وسیله ی دانشمندان مختلف تعاریف گوناگونی ارائه شده است که به چند مورد از آن ها در اینجا اشاره می کنیم.

صاحب نظران معتقدند:خانواده از نخستین نظام هاس نهادی عمومی و جهانی است که برای رفع نیازمندی های حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورت تام دارد.

خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع و نخستین مدرسه و مهد اصلی تربیت است.

خانواده عامل انتقال فرهنگ،تمدن،آداب و سنن است و اهمیت آن دائمی است.

خانواده می تواند عامل سازندگی جسمی،روانی،عاطفی،ذهنی کودک باشد و یا عامل ویرانی و نابودی آن ،می تواند شرافت و سلامت ایجاد کند یا انحراف و اختلال.

انسان، ذاتا موجودی است اجتماعی و نخستین بستر ظهور برترین مخلوق الهی،به طور قطع کانون مقدس خانواده است.

خانواده،اولین،مهمترین و پربرکت ترین نهاد اجتماعی در تاریخ فرهنگ و تمدن انسانی است.

 

در فرهنگ الهی،خانواده به مثابه دژی استوار و نهادی مقدس،بیشترین مسئولیت را در رشد و تحول،تربیت و تعالی و سعادت وجود انسان بر عهده دارد

خانواده کانونی است که در آن ارزش های اخلاقی،باور های دینی و معیار های اجتماعی از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد.

خانواده در انتقال فرهنگ و پاسداری از ارزش های فرهنگی جامعه نیز اساسی ترین نقش را عهده دار است.

گام 2 - اهمیت و ضرورت خانواده:

اهمیت و ضرورت خانواده:

خانواده ها به مثابه اصلی ترین پایگاه های رشد و شکوفایی شخصیت و پرورش مهارت های اجتماعی کودکان و نوجوانان،همانند حلقه های زنجیر اجتماع انسان ها،اساسی ترین سهم را در سلامت و اعتلای جوامع بشری بر عهده دارند.خانواده با پیمان ازدواج بین زن و مردی هوشمند و آگاه و برخوردار از بلوغ فکری و قابلیت های اجتماعی پایه گذاری می شود و این زوج،ستون اصلی حیاتی ترین نهاد اجتماعی،یعنی خانواده را تشکیل می دهند 

بنابرین سلامت و سعادت جامعه به سلامت و پویایی نظام خانواده وابسته است و سلامت و تعادل و تعالی نظام خانواده نیز به کیفیت روابط بین زن و شوهر والدین و فرزندان بستگی دارد.

هر قدر روابط فی ما بین همسران بهتر،سالمتر و پر جاذبه تر باشد،زندگی شیرین تر و با صفا تر می گردد و فرزندان پر نشاط و موفقی تربیت می شوند.و هر قدر روابط بین والدین و فرزندان گرم تر و نزدیک تر باشد بهداشت روانی فردی و خانوادگی بیشتر می شود.

بدون تردید کودکان،اولین تجربه ارتباط اجتماعی شان را از پدر و مادر خویش می آموزند،اما پدران و مادران نیک می دانند که سال ها قبل از آن که کودکانشان از طریق تقلید چشمی،از رفتار آنان الگو بگیرند،در دوران جنینی تحت تاثیر ویژگی های شخصیتی و کلام و گفت و گوی ایشان قرار گرفته اند.به دیگر سخن،پایه های اساسی رشد شخصیت کودکان و نوجوانان از طریق تقلید نهاده می شود و این شیوه تقلید بیش از آن که تقلید بصری باشد،تقلید شنیداری است.یعنی آن گاه که جنین چهار ماهه می شود و قدرت شنیدن و درک صدا را به وضوح پیدا می کند،شخصیتش از طریق شنیدن کلام مادر،سخن پدر،و گفت و گو های میان آنان شکل می گیرد. و زمانی که کودک متولد می شود،در صورتی که نیاز های زیستی،عاطفی و اجتماعی به گونه ای شایسته تامین شود،به پدر و مادر خویش دلبستگی پیدا می کند و چنین رابطه ی دوستانه ای،پایه های اولیه رشد سالم شخصیت اجتماعی وی را تشکیل می دهد.

گام 3 - انواع تیپ های خانواده:

انواع تیپ های خانواده:

خانواده از حیث کیفیت روابط اعضای آن،به سه تیپ تقسیم می شوند:

1)خانواده متزلزل

2)خانواده متعادل

3)خانواده متکامل

گام 4 - کارکرد های خانواده:

کارکرد های خانواده:

با توجه به این که خانواده،یکی از نهاد های اجتماعی است در طول تاریخ بشری دارای کارکرد های مختلفی بوده و هست.در جامعه های گوناگون این کارکرد ها و وظایف به دلایل مسایل فرهنگی،مذهبی،اجتماعی،اقتصادی و حتی سیاسی و جغرافیایی گوناگون خواهد بود.ولیکن نقاط مشترک این کار کرد ها در تمام جوامع بشری،عبارتند از:

1-به وجود آوردن و پرورش انسان هایی سالم و کارآمد،به وسیله ی تعلیم و تربیت مناسب.

2-ساختن جامعه ای سالم و پویا به وسیله ی تربیت انسان های سالم و کارآمد.

3-همکاری در امور تولید و رشد اقتصادی خانواده به وسیله ی تفاهم و هم گرایی و همفکری بین اعضای خانواده.

4-همکاری در رشد و تکامل شخصیت انسان ها و رشد ابعاد اخلاقی،اجتماعی و عقلانی اعضای خانواده با برقراری روابط صمیمی و مناسب.

5-ارضاء برخی از نیاز های اساسی انسان ها مثل نیاز جنسی،نیاز به تعلق،نیاز به امنیت خاطر و … تامین امنیت روحی و روانی و سلامت افراد.

6-تولید نسل و فرزند داری.

7-اطاعت از امر الهی و اجرای احکام مذهبی.

8-همفکری و همکاری در امور مربوط به تغذیه و بهداشت عمومی اعضای خانواده.

9-ایجاد و تامین امنیت روحی اعضای خانواده.

10-تعلیم و تربیت فرزندان.