گام 1 - چگونگی ساخت حلبی

چگونگی ساخت حلبی

چگونگی ساخت حلبی

در این قسمت مهمترین مورد جوش حلبی میباشد که دو طرف آن را به هم متصل و به صورت دایره مانند میکند تا بتوان به قسمت بالا و پایین آن درب را پرس کرد

 

چگونگی ساخت حلبی

در این قسمت حلبی به صورت چهارگوش در می آید که هر چهار طرف به قسمت مساوی اندازه میشود در صورتی که بتوان برای استفاده و زیر و روی آن ورق دیگر را توسط دستگاه والس پرس کرد.

 

این قسمت پودر زنی میباشد که در این مرحله به قسمت جوش پودر زده میشود که این پودر باعث میشود قسمت جوش در استفاده از حلبی زنگ زدگی نداشته باشد. این پودر توسط ریل که زیرش آتش میباشد حلبی از روی آن رد شده و پخته و سفت میشود.

این قسمت لب زنی حلب میباشد که در این قسمت به بالا و پایین آن حدود نیم سانت خم میشود تا درب حلب روی آن قرار گیرد.

 

این قسمت و مرحله آخر دستگاه والس میباشد که درب را پایین حلب گذاشته و توسط دستگاه پرس میشود قسمت بالایی هم بعد از پر شدن مواد غذایی توسط همین دستگاه والس پرس میشود.

 

چگونگی ساخت حلبی

در آخر حلبی آماده استفاده در شرکت مواد غذایی میباشد.

 

– از همراهی تان سپاس گزاریم ما را از نظرات و انتقادات خود آگاه سازید –