گام 1 - آماده سازی وسایل مورد نیاز

آماده سازی وسایل مورد نیاز

تهیه وسایل مورد نیاز:

مداد، خودکار، ماژیک و سایر لوازم مورد نیاز را تهیه کنید. اگر در یادگیری کارتون و کاریکاتور جدی هستید، سعی کنید بهترین مارک از وسایل را تهیه کنید.

آماده سازی وسایل مورد نیاز

کاغذی را آماده کنید.

از کاغذ هایی با هر کیفیتی می توانید برای یادگیری نقاشی استفاده کنید. در صورت یادگیری جدی و مستمر، سعی کنید از کاغذ هایی با کیفیت بالا استفاده کنید.

آماده سازی وسایل مورد نیاز

در صورتی که نتوانید با دست، خط راستی بکشید، از خط کش استفاده کنید. ولی برای تبدیل شدن به یک کارتونیسم و کاریکاتوریست، باید سعی کنید با تمرین و پشتکار خطوط را به راحتی و بدون نیاز به خط کش با دست رسم کنید.

گام 2 - نقاشی لبخندها

نقاشی لبخندها

لبخند عادی و شاد:

لبخند های سنتی و عادی شبیه حرف D است، قرمز رنگ می باشد و با چشم های شاد و خوشحال جفت می شود. به حالت ابروها توجه شود. 🙂 

گام 3 - نقاشی اخم ها

نقاشی اخم ها

نقاشی اخم عادی و معمول:

دهان در این نوع اخم، کاملا برعکس دهان لبخند عادی هست. از حرف انگلسی D رو به بالا برای رسم این اخم استفاده می کینم. به حالت ابرو ها توجه کنید. ابرو ها در نشان دادن حالات چهره، نقش اساسی را ایفا می کند.   😡 

گام 4 - نقاشی صورت های عصبانی

نقاشی صورت های عصبانی

نقاشی صورت عصبانی عادی و معمول:

نقاشی صورت های عصبانی بستگی زیادی به حالات و شکل ابروها دارد. پس با توجه به شکل و با قدرت خلاقیت خود، چهره ی عصبانی را نقاشی کنید. 👿