گام 1 - علل تجمع سرومن

علل تجمع سرومن
  1. هر عاملی که باعث اختلال در مکانیسم طبیعی پاک شدن سرومن شود مثل جسم خارجی، تنگی، کلستتاتوم یا پاک کردن مکرر با گوش پاک کن
  2. تولید بیش از حد

علایم شامل موارد زیر است:

  • پرشدن کانال گوش با جرم گوش سبب انسداد و CHL می شود که بخصوص بدنبال حمام یا شنا کردن ایجاد می شود.
  • احساس فشار (Ear fullness) می دهد.
  • گاها سرگیجه و وزوز گوش و ندرتا اتالوژی ایجاد میکند .

گام 2 - تشخیص

تشخیص

در اتوسکوپی به صورت توده ی زرد قهوه ای تا سیاه رنگ با قوام متغیر دیده می شود.

گام 3 - درمان

درمان

سرومن باید با یک کورت یا قاشقک سرومن، (زیر دید مستقیم با میکروسکوپ) یا شستشوی گوش (irrigation) پاک شود.