گام 1 - مواد لازم برای تهیه تونر فندق جادوگر

  • 1 فنجان آب
  • 1 فنجان سرکه
  • 1 فنجان برگ درخت فندق جادوگر
مواد لازم برای تهیه تونر فندق جادوگر

همه مواد اولیه را داخل قابلمه ای بریزید.

مواد لازم برای تهیه تونر فندق جادوگر

جوشانیدن. برای 3 دقیقه بگدارید جوشانده شود.

مواد لازم برای تهیه تونر فندق جادوگر

از روی حرارت بردارید. بگذارید سرد شود.

مواد لازم برای تهیه تونر فندق جادوگر

مایع را از طریق یک صافی جدا کنید. مایع را در یک ظرف یا بطری نگه دارید.

مواد لازم برای تهیه تونر فندق جادوگر

تونر را در یخچال نگه دارید .حتما آن را برچسب بزنید و مشخص کنید که تونر است ! از این تونر تا یک ماه می توان نگهداری کرد اما اگر متوجه تغییری در رنگ و بوی آن شدید آن را زودتر دور بیندازید .

مواد لازم برای تهیه تونر فندق جادوگر

استفاده کنید . استفاده از تونر ساده است. پنبه آغشته به تونر را به آرامی بروی پوست بکشید و اجازه دهید خشک شود.

مواد لازم برای تهیه تونر فندق جادوگر

تونر فندق جادوگر شما آماده است تا استفاده کنید 

تمام!