گام 1 - علایم

علایم

تومورها اغلب از سینوس های پارانازال منشا می گیرند و بداخل بینی گسترش می یابند بنابراین تا مراحل پیشرفته تظاهر نمییابند.در هر بیمار با علایم سینوزیت مقاوم یکطرفه باید نئوپلاسم مد نظر باشد. علایمی که به نفع بدخیمی است شامل گرفتگی بینی همراه با ترشحات خونی و بوی تعفن بویژه در سنین بالای 50 سال می باشد.با گسترش تومور به بافت های اطراف علایم زیر ممکن است پیدا شود:                                                                                                                               تورم بافت نرم بوکال، تورم کانتوس، سردرد، پروپتوز، دوبینی و بی حسی گونه به علت درگیری اینفرااوربیتال

گام 2 - تشخیص

تشخیص

براساس معاینه آندوسکوپیک بینی و بیوبسی از توده می باشد. برای تعیین گسترش تومور و نوع درمان همیشه CT اسکن و یا MRI باید انجام شود.

گام 3 - درمان

درمان

اغلب تومورهای بدخیم سینونازال، SCC هستند بنابراین درمان انتخابی، جراحی رادیکال و رادیاسیون پس از عمل می باشد.