گام 1 - آموزش توت فرنگی نمدی

آموزش توت فرنگی نمدی
آموزش توت فرنگی نمدی
 
از نمد قرمز رنگ دایره هایی به قطر 12 سانتی متر ببرید.
آموزش توت فرنگی نمدی
هر دایره را به دو نیم تقسیم کنید. با هر نیمه یک توت فرنگی درست می شود.
آموزش توت فرنگی نمدی
دانه های توت فرنگی
نخ و سوزن زرد رنگی آماده کنید. از نخ های گلدوزی، خیاطی، کوبلن، کاموا و سایر نخ ها می توانید استفاده کنید.
آموزش توت فرنگی نمدی
روی نیم دایره های قرمز رنگ با نخ زرد گره هایی به فاصله ی منظم ایجاد کنید. این گره های زرد رنگ دانه های توت فرنگی را تشکیل می دهد. برای دانه هی توت فرنگی می توانید از منجوق، نخ سفید و یا سیاه رنگ، ماژیک سفید و یا سیاه و مواردی از این قبیل استفاده کنید. هم چنین برای راحت کار می توانید از نمد های خالدار موجود در خرازی ها استفاده کنید.
آموزش توت فرنگی نمدی
حالت دادن توت فرنگی نمدی
نیم دایره ی قرمز رنگ را دوباره از وسط تا کنید به طوری که دانه های زرد رنگ  داخل قرار بگیرد.
آموزش توت فرنگی نمدی
دو لبه ی تا شده روی هم را با دوخت ساده یا دندان موشی بدوزید و کار را برگردانید.
آموزش توت فرنگی نمدی
دور تا دور لایه ی باز توت فرنگی را دوخت ساده بزنید و کمی بکشید تا جمع شود.
آموزش توت فرنگی نمدی

داخل توت فرنگی را با الیاف یا پشم شیشه پر کنید وو نخ بالایی بکشید تا کاملا دهانه ی توت فرنگی بسته شود. سپس نخ را محکم گره بزنید.

گام 2 - دوخت برگ توت فرنگی

دوخت برگ توت فرنگی
برگ توت فرنگی
 
برای برگ های توت فرنگی الگویی مطابق نشان داده شده در تصویر، روی نمد سبز پررنگ ببرید.
دوخت برگ توت فرنگی
و سپس از نمد سبز کم رنگ دایره ای کوچک برش دهید.
دوخت برگ توت فرنگی
برگ بریده شده از سبز پررنگ را بالای توت فرنگی قرار داده و سپس دایره بریده شده از سبز کمرنگ را روی برگ قرار دهید و با سوزن و نخ سبز رنگ با ی دوخت بخیه ساده روی توت فرنگی بچسبانید طوری که کناره های دایره ی نمدی آزاد باشد تا شبیه برگ های توت فرنگی واقعی شود.
دوخت برگ توت فرنگی
برای طبیعی تر بودن توت فرنگی می توانید دایره نمد سبز کمرنگ را به صورت ساقه ی کوتاه برش بزنید و بدوزید. توت فرنگی نمدی زیبای ما آماده است. از هنر دست خود لذت ببرید. 🙂  😉 

گام 3 - ایده هایی برای توت فرنگی نمدی

ایده هایی برای توت فرنگی نمدی

آموزش توت فرنگی در یک نگاه

ایده هایی برای توت فرنگی نمدی

نمونه توت فرنگی نمدی زیبا مدل 1

ایده هایی برای توت فرنگی نمدی

نمونه توت فرنگی نمدی زیبا مدل 2

ایده هایی برای توت فرنگی نمدی

نمونه توت فرنگی نمدی زیبا مدل 3

ایده هایی برای توت فرنگی نمدی

نمونه توت فرنگی نمدی زیبا مدل 4

ایده هایی برای توت فرنگی نمدی

نمونه جاکلیدی توت فرنگی نمدی زیبا مدل 6

ایده هایی برای توت فرنگی نمدی

نمونه توت فرنگی نمدی زیبا مدل7