گام 1 - تکنیک های تند خوانی

تکنیک های تند خوانی

1-متوقف کردن صدای درون خود:

لازم نیست هر انچه میخوانید درون خود زمزمه کنید. شاید این کار در ابتدا مشکل به نظر برسد، اما با تمرین و تکرار خواهید دید که با این روش سرعت مطالعه شما افزایش یافته است.

تکنیک های تند خوانی

2- تمرکز روی لغات مهم:

لازم نیست تمامی کلمات یک متن خوانده شود بلکه فقط خواندن و تمرکز روی لغات اصلی و کلیدی کافی است چرا که مغز قابلیت پرکردن جاهای خالی را دارد.

تکنیک های تند خوانی

3- هایلایت کردن یا متمایز کردن موارد اصلی:

این روش برای بازیابی اطلاعات خوانده شده بسیار مناسب است چرا که شما زمان زیادی برای برگشت به عقب و مطالعه موارد خوانده شده را ندارید.

تکنیک های تند خوانی

4- استفاده از یک اشاره گر: 

با استفاده از مداد یا خودکار و یا وسیله ای مشابه سعی کنید خط را به چشمان خود نشان دهید چرا که چشم شما ممکن است خط را گم کرده و ثانیه هایی را برای پیدا کردن مجدد خط مورد نظر از دست بدهید و نهایتا مفهوم مطالعه شده از دست برود.

5- در حین مطالعه هیچگاه به عقب باز نگردید:

متاسفانه این اشکال اکثر کسانی است که مطالعه میکنند و عادت کرده اند که در حین مطالعه به صفحات و مطالب قبلی برگردند و دوباره از اول آنها را بخوانند که این عمل کاملا روشی غلط و اشتباه است و با این کار شما فقط ذهن را خسته و اجازه ی تکمیل پروسه ی یادگیری به مغز خود را نمی دهید. سرعت خواندن مغز بسیار سریعتر از سرعت به زبان آوردن است. پس اجازه دهید مغز مطالب مشخص شده برای مطالعه را پشت سرهم و بدون وقفه و بدون برگشت به صفحات قبلی بخواند و تحلیل نماید. سپس بعد از پایان یادگیری و مطالعه ی کامل و با تمرکز، اگر بازهم احساس میکنید برخی از نکات را خوب متوجه نشده اید و یا بازم وسواس دارید که مطمئن شوید مطالب را بخوبی یاد گرفته اید یا نه، الان اجازه دارید به صفحات قبلی بازگردید و با روش تند خوانی و سریع یک نگاهی به آنها بندازید و سریعاً سراغ مطالعه ی مبحث بعدی بروید.

تمرین کنید 😉 

کلید موفقیت در هر کاری تمرین کردن است, انتظار نداشته باشید که با با یک روز مطالعه با این روش به همه مهارت های تندخوانی تسلط پیدا کنید.