گام 1 - ارتباط موضوع کاری با نمایشگاه

ارتباط موضوع کاری با نمایشگاه

این امر به قدری بدیهی است که نباید اینجا نوشنته میشد ،اما متاسفانه در تمامی نمایشگاه ها این مورد وجود دارد. غرفه هایی را دیدم که که به هیچ عنوان نه ارتباطی با صنعت آن نمایشگاه نه با موضوع تخصصی آن نمایشگاه دارد. برای یک بازدید کننده ،هیچ چیزی به اندازه  این موضوع ناخوشایند نیست.

ارتباط موضوع کاری با نمایشگاه

کیفیت غرفه و غرفه داران باید در شان نمایشگاه باشد

شرکت در نمایشگاه باید افتخاری برای سازمان باشد،نه برعکس. غرفه داران باید مجبور به رعایت استاندارد های شما شوند تا استاندارد های کلی نمایشگاه بالا برود .

شاید این موضوع کمی عجیب و غیر قابل دسترسی باشد ،اما ضروری است و حتی ساده تر از آن است که فکر می کنید .شما به عنوان برگزار کننده ی نمایشگاه حرفه ای میتوانید برای نکات زیر استاندارد تعریف کنید ؛

1-مقررات زمان حضور برای غرفه داران :هیچ غرفه ای نباید در هیچ روز و ساعت فعال نمایشگاه خالی باشند، غرفه ی خالی برای یک نمایشگاه بیانگر کیفیت پایین آن نمایشگاه استو حتی نماد این موضوع است که خود غرفه دار هم نمایشگاه را مهم تلقی نمیکند.

2-تمام اقلام نمایشگاه باید از استاندارد های به خضوضی پیروی کند.

3-حتی الامکان غرفه داران باید لباس رسمی شرکت خود و یا یونیفرم رسمی خود حضور یابند.

4-غرفه داران ار امکانات صوتی و تصویری غیر متعارف برای تبلبغات و جدب استفاده نکنند.

5-هر غرفه متعلق به بیش از یک سازمان نباشد.

 

 

ارتباط موضوع کاری با نمایشگاه

کیفیت یک سازمان و دستاورد های او مهمتر از مبلغی است که میپردازد

برگزاری یک نمایشگاه یک کسب و کار است و باید سود ده باشد ،درست اما مهمتر از آن ،برگزارکنندگان نمایشگاه پیشتازان صنعت های خود هستند و بیش از هر صنعت دیگری به پیشرفت خود و صنعت جامعه خود فکر میکنند.

این تفکر باید در انتخاب سازمان های شرکت کننده باید دیده شوند و منقل شود، لزوما سازمانی که میتواند بزرگترین غرفه ی شما را خریداری نمایید بهترین غرفه ی شما نخواهد بود.

چه بسا بلای جان نمایشپاه شما نیز میشود و به خود نمایشگاه لطمه میزند. سرمایه ی یک سازمان عامل اول شما نباید باشد . در انتخاب یک سازمان اول به صنعت و دستاوردهای آن سازمان در آن صنعت توجه کنیدبه نوآوذی های که انجام داده ،به گسترش و رشد آن سامان نسبت به قبل داشته است. حتی در موارد خاص به آن ها غرفه ی رایگان هدیه دهید.

ارتباط موضوع کاری با نمایشگاه

طرح های نوآورانه سازمان های شرکت کننده برای غرفه ی خود

از غرفه داران درخواست کنید که طرح پیشنهادی خود برای غرفه شان را برای شما ارسال کنند.این طرح باید نوآورانه باشد ئ در جذب مخاطب کمک کند ،از غرفه های تکراری و خسته کننده برهیز کنید. سازمان هایی را دعوت نمایید که تمام انرژی خود را برای نمایشگاه شما خرج کنند در طرح ها دنبال موارد زیر باشید:

1-بازی با تکنولوژی و گجت ها

2-جمع آوری داده های ارزشمند با استفاده از تکنولوژی

3-تبلیغات هوشمند

4-طراحی غرفه ی خاص

5-طرح دعوت به نمایشگاه

به عنوان برگزار کننده ی نمایشگاه همیشه دوست داریم حرفه ای ترین نمایشگاه را برگزار کنیم که در آن خلاقیت و نو آوری موج بزند