گام 1 - ترفند های جالب گوگل مپ که احتمالا از آن ها بی خبر هستید

مشاهده زمان توقف وحرکت وسیل نقلیه با گوگل مپ

با گوگل مپ می توانید نوع سرویس نقلیه خود را انتخاب کنید و ساعت دقیق رسیدن و حرکت آن ها را مشاهده کنید. اگر سایت های مرجع این زمان ها را در گوگل مپ درج کرده باشند . به سادگی قادر خواهید بود زمان دقیقی برای حرکت خود انتخاب کنید و بدون معطلی از سرویس های حمل  نقل استفاده کنید. البته نسخه موبایل یا اپلیکیشن گوگل مپ تنها برای وسایل حمل و نقل عمومی این زمان را ارائه میدهد و برای وسایل نقلیه شخصی باید از نسخه وب استفاده کنید. زمان حرکت و زمان دلخواه خود را برای رسیدن مشخص کنید تا گوگل مپ به شما بهترین سرویس حمل و نقل را پیشنهاد کند.

تغییر جهت نمایش نقشه در گوگل مپ

در گوگل مپ می توانید از هر چشم اندازی موقعیت خود را مشاهده کنید. تنها کافی است از قطب نمای موجود در صفحه استفاده کنید. در صورتی که قطب نما را به سمت شمال تنظیم نمایید می توانید نمای فضایی کاملی را از ساختمان ها و عوارض شهری مشاهده کنید.

تگ گذاری و مشخص کردن لوکیشن های متداول در گوگل مپ

مکان هایی که بیشتر به آن جا رفت و آمد دارید به عنوان لوکیشن متداول در گوگل مپ قابل تشخیص هستند. تنها کافی است مطابق با شکل زیر نام خاص را برای لوکیشن ثبت کنید. فراموش نکنید که در گوگل مپ تنها محل های بدون اسم قابل تگ گذاری هستند. به عنوان مثال یک فروشگاه معروف در اطراف منزل شما در گوگل مپ کاملا شناخته شده است و بنابراین قابل تگ گذاری نیست؛ اما منزل دوست شما نام خاصی در گوگل مپ ندارد و می توانید برچسب خاص خود را برای آن انتخاب کنید.

بررسی و ردیابی فروشگاه ها با گوگل مپ

گوگل مپ تنها برای ردیابی افراد در جاده و خیابان نیست؛ بلکه شما می توانید با درج یک نقطه نمای کلی از مکان و امکانات داخلی آن به دست آورید. این قابلیت در حال حاضر برای فروشگاه ها در دسترس است. می توانید روی صفحه زوم کنید و محتویات و بخش های مختلف فروشگاه را بدون نیاز به حضور یافتن در آن مشاهده کنید. برای یافتن سرویس های بهداشتی، رستوران ها و هر بخش دیگری در این فروشگاه ها نیز می توانید با استفاده از گوگل مپ اقدام کنید.