گام 1 - علایم کاتاراکت

علایم کاتاراکت

فردی که کاتاراکت دارد با تاری دید (شایعترین شکایت) مراجعه می کند. عموماً کاهش تیزبینی را با تراکم کاتاراکت مرتبط می دانند. پخش نور به صورت منتشر (Glare)، دوبینی تک چشمی، پراکنده دیدن نور، نزدیک بین شدن (در نوع NS)، لکوکوریا و استرابیسم (دربچه ها) از دیگر علایم آن است.

گام 2 - درمان کاتاراکت

درمان کاتاراکت

درمان جراحی است و 2 روش جراحی دارد:

  1. روش خارج کپسولی: که کپسول خلفی لنز باقی می ماند و به جای بقیه عدسی، لنز داخل چشمی (IOL) گذاشته می شود. عوارض روش خارج کپسولی خیلی کمتر است.
  2. روش داخل کپسولی: در این روش کل لنز همراه با کپسول آن برداشته می شود.
  3. فاکوامولسیفیکاسیون: امروزه شایعترین روش جراحی خارج کپسولی است که هسته ی عدسی با اولتراسوند متلاشی می شود و پس از برداشت کپسول قدامی، با یک سوزن باریک از راه قرنیه وارده و با مکش مابقی محتویات شامل هسته  و کورتکس خارج میشود و مزیت آن این است که برخلاف روش قدیمی اغلب نیازی به بخیه گردن نمی باشد.