گام 1 - استفاده از آبنبات

استفاده از آبنبات

استفاده از یک تخته سفید کوچک ویا یک تکه کاغذ،قلم تخته سفید ویا استفاده از نشانگر وبعضی از آبنبات ها که همه ی اینها بنا به سلیقه ی کودک،اختیاری است.

استفاده از آبنبات

نشاندن کودک در کنار خود ودر جلوی دفتری که می خواهد نامش را بر روی آن بنویسد.

استفاده از آبنبات

به کودک بگویید که امروز،روزی است که آن ها باید یاد بگیرند که چطور نام خودشان رابنویسند.

استفاده از آبنبات

قرار دادن کاغذ/تخته سفید وقلم/نشانگر در مقابل کودک.

استفاده از آبنبات

اولین کار به اینصورت است که نام کودکتان را روی کاغذ بنویسید وبه او بگویید که طرز نوشتن نامت به اینصورت می باشد.

استفاده از آبنبات

قرار دان نقطه چین ها در خطوط کم فاصله ویا نقاطی کم رنگ که فرزندتان بتواند با ردیابی آن ها مقدمات نوشتن اسمش را طی کند.

استفاده از آبنبات

هنگام که اعتماد به نفس کودکتان رشد کرد،حالا به او بگویید که نامش را بدون نقطه چین ها امتحان بکند.

استفاده از آبنبات

نوشتن برخی اسم ها آسان ولی برخی سخت می باشد.

مثلا نوشتن نام های “جک” ویا “اما” آسان می باشد ولی نوشتن نام های “کیمبرلی” ویا “مدیسون” سخت می باشد. ،که ممکن است نوشتن آن ها کمی طول بکشد.

استفاده از آبنبات

نوشته را چک کنید تا مطمئن شوید که هر حرفی درست نوشته شده است. حتی یک خطای کوچک را نیز ببینید.

مثلا در اینجا حرف”a” یک خطای کوچک است که خط آن بیش از حد بلنداست.بلافاصله به کودکتان بگویید که آن را اصلاح کند.این کار باعث می شود که نوشتن آن بعد از این برای کودک آسان تر خواهد بود.

استفاده از آبنبات

تشویق کودک(برای یکبار نه چندین بار)با آبنبات می تواند کار درستی باشد.

به کودک بگویید که این آبنبات به خاطر درست نوشتن نامش است. سپس اجازه دهید تا به بازی مشغول شود.

گام 2 - نوشتن نام با استفاده از شاخص

نوشتن نام با استفاده از شاخص

تهیه کردن خودکار با رنگ های مختلف ، کاغذ خالی وقلم وخودکار.

نوشتن نام با استفاده از شاخص

نوشتن هر یک از حروف نام فرزندتان با رنگ های مختلف خودکار.

این کار باعث علاقه مندی کودک به حفظ کردن نحوه ی نوشتن نامش می شود.

نوشتن نام با استفاده از شاخص

فرزندتان کار شما را با هر رنگی که نوشتید تکرار خواهد کرد.

نوشتن نام با استفاده از شاخص

دادن یک پاداش برای کودکتان برای تشویق در جهت به دست آوردن یک تجربه ی مثبت در نوشتن نامش.

گام 3 - استفاده از انواع مختلف نشانگرها

استفاده از انواع مختلف نشانگرها

خرید نشانگرهای کوچک یا بزرگ (بسته به سن یادگیری نوشتن نام کودک:اگر سن کودک بالای 5 سال باشد،بزرگ و اگر کمتر از 5 سال باشد،کوچک)،حروف مغناطیسی ویا نامه های لمسی.

استفاده از انواع مختلف نشانگرها

ابتدا نام کودک را روی یک تکه کاغذ با قلم یا خودکار بنویسید.سپس به آن ها بگویید که برای کپی کردن نام خودشان از حروف مغناطیسی استفاده کنند.

به کودک این احساس را بدهید که نامش طلسم شده است!

بعد از این مرحله به کودک بگویید تا حروف آن را هجی کند.

استفاده از انواع مختلف نشانگرها

حروف لمسی هیچ پایه ای جهت قرار گرفتن ندارند.اما شما می توانید آن ها را بر روی ی میز ویا یک پاکت ضخیم قرار دهید.

هربار از داخل جعبه یک پاکت حرف جدید انتخاب کنید و از کودک بخواهید تا تلفظ آن را بگوید.این کار برای یادگیری وشناخت حروف مهم است.

اگر آن ها اشتباه کردند ، آن ها را برای گفتن تلفظ صحیح تشویق کنید.