گام 1 - اموزش جنسی به کودکان از دید روانپزشکان

اموزش جنسی به کودکان از دید روانپزشکان

1-بهترین سن شروع اموزش به کودکان وقتی است که بچه ها را از پوشک میگیرید.

هرگز جلوی جمع شلوارشان را پایین نکشید.

به انها یاد بدهید که زیر پوشک حریم خصوصی بچه هاست.

هرگز بچه هارا مجبور نکنید کسی را ببوسند. بگذارید یاد بگیرند که برای بوسیدن و در اغوش کشیده شدن اجازه بچه ها شرط است.

اجازه دهید فرزندتان درک کند که مالک بدن خود است و دیگران باید به خواسته و حریم او احترام بگذارند.

2- هرگز بچه ها را در سن پایین با هیچ مردی تنها نگذارید.

فکر نکنید پسر بچه ها در خطر نیستند اتفاقا امار تجاوز و ازار جنسی پسر بچه ها رو به افزایش است.

اموزش جنسی به کودکان از دید روانپزشکان

3- مهارت نه گفتن به بچه ها را بیاموزید

برخی والدین به فرزندان خود می آموزندکه همیشه باید به حرف بزرگ ترها گوش کرد و همیشه حق با بزرگ ترهاست اما در واقع، این آموزش کاملا غلط است و کودک باید یاد بگیرد که گاهی هم به خواسته های دیگران «نه» بگوید چون در غیر این صورت کودک خود را تسلیم هر نوع خواسته بیمارگونه و آزاردهنده ای خواهد کرد.

4- اسم اعضای تناسلی را به بچه ها درست اموزش دهید و استفاده از اسامی متفرقه را کنار بگذارید.

به بچه ها یاد دهید صحبت در این موارد خارج از عرف است و هرکس خواست در این موارد با انها صحبت کند سریع شمارا در جریان بگذارند, بگوئید این حرف ها فقط در چهار چوب خانه مطرح می شود.

اموزش جنسی به کودکان از دید روانپزشکان

5-بیشتر متجاوزین بچه ها را میترسانند, به بچه ها بگویید هر کاری که کرده باشند باز هم انهارا دوست داریم.

هرگز برای تنبیه های معمولی این جمله را به کار نبرید” این کارو کردی دیگه دوست ندارم” , بچه ها باید بدانند تحت هر شرایطی خانواده پذیرای ان هاست.

6- اگر پرستار کودک دارید غیر مستقیم به او بفهمانید که خانه توسط دوربین کنترل میشود.

اموزش جنسی به کودکان از دید روانپزشکان

7- هرگز در سنین 2 تا 5 سالگی شوخی جنسی با همسرتان نکنیدبه این امید که بچه ها نمی فهمند.

به بچه ها در مورد مسائل جنسی دروغ نگویید, اگر در مورد نحوه ی باردار شدن سوال کردند بهتر است با جفت گیری حیوانات شروع کنید.

8- فضایی فراهم کنید که حرف هایشان را به شما بگویند, اگر فیلم های غیر اخلاقی را در جایی دیدند یا از جایی شنیدند و از شما توضیح خواستند بگویید این مخصوص زن و شوهرهاست.