گام 1 - مراحل تنفس دلفین ها

دلفین‌ها از سوراخ تنفسی در بالای سر خود تنفس می‌کنند و نای در جلوی مغز قرار دارد.

در خون آن‌ها، پروتئین میوگلوبین مسؤول نگه داشتن اکسیژن است؛ پروتئینی که ۴برابر بیشتر از هموگلوبین خون انسان در خود اکسیژن نگه می‌دارد.

آن‌ها می‌توانند تا بیشینه۱۵دقیقه در زیر آب بی تنفس به سر برند.

دلفین‌های پوزه‌بطری به گونه میانگین در دقیقه ۲تا ۳بار نفس می‌کشند.

پژوهشی در سال ۲۰۱۰میلادی توسط بنیاد ملی پستانداران دریایی ایالات متحده نشان می‌دهد که دلفین‌ها می‌توانند مانند انسان‌ها به گونه‌ای طبیعی از دیابت نوع ۲دچار شوند؛ یافته‌ای که به درک بهتر از این بیماری و پیدا کردن درمان‌های نو هم، برای انسان و هم دلفین، کمک می‌کند.