گام 1 - مراحل

مراحل

درجایی از باغ یک محل برای خفاش تعیین کنید. این محل ترجیحا در روی یک درخت و یا یک چوب قرار گیرد. اطمینان حاصل کنید که در آن محل نور خورشید بتابد تا خفاش بتواند خودش را گرم نگه دارد. بعد از آن میتوانید خانه ای به خفاش درست کنید یا از جایی بخرید.

مراحل

جعبه خفاش باید حداقل 15 فوت (4.6 متر) و حداکثر 25 فوت (7.6 متر) برای جلب خفاش از سطح زمین فاصله داشته باشد.

مراحل

اطمینان حاصل کنید که شکارچیان خفاش در نزدیکی آن محل موجود نباشد.شکارچی یک خفاش میتواند جغد، شاهین و یا هر پرنده بزرگی باشد.

مراحل

یک جعبه آب باید در نزدیکی لانه خفاش باشد. همچنین یک مکانی از آب هم برای حمام خفاش در نزدیکی آن قرار دهید.

مراحل

پایان! ممکن است بعضی از زمان ها نیاز باشد که لانه جدیدی برای خفاش خود تهیه کنید. اگر دیدید که بعد از چند مدت خفاشی به لانه شما نیامد محل انرا تغییردهید یا در جایی قراردهید که نور آفتاب بیشتری وجود دارد.