گام 1 - فضیلت ازدواج:

فضیلت ازدواج:

خداوند انسان را به گونه ای آفریده است که بدون همسر ناقص است،انسان هر چه از نظر علم و ایمان و فضایل اخلاقی بالا برود تا همسر اختیار نکند،به کمال مطلوب نمی رسد،جنس مذکر و مونث ذاتا به یکدیگر نیازمندند،هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی،هر کدام به تنهایی ناقصند و هنگامی که در کنار همدیگر قرار گرفتند همدیگر را کامل می کنند.قرآن کریم در این باره می فرماید:

(هن لباس لکم و انتم لباس لهن)

زنان لباس شما مردانند و شما مردان لباس  زن ها هستید.

از این آیه استنباط می شود که همان گونه که لباس باعث می شود تا انسان پوشیده باشد،عیب و نقص بدنش معلوم نباشد،از گرما و سرما محفوظ باشد و در جامعه با سربلندی و آبرو زندگی کند.همین نقش را زن و شوهر نسبت به همدیگر دارند.همان گونه که لباس زینت انسان است و انسان را زیبا تر و جذاب تر نشان می دهد،همسران هم برای همدیگر زینت هستند،شاید هم به همین دلیل است که حضرت رسول اکرم(ص)می فرمایند:

ما بنی بنا فی الاسلام ،احب الی الله  عز و جل من التزویج

هیچ بنایی در اسلام،به اندازه ازدواج ارزشمند و محبوب تر در پیشگاه خداوند متعال نمی باشد.

 

همسر شایسته یکی از نعمت های بزرگ الهی بشمار می رود که برای انسان آرامش روانی وفار و تشخص به وجود می آورد و او را از ارتکاب به بسیاری از اعمال ناشایست باز می دارد.در این مورد نیز به عنوان حسن ختام به حدیثی از پیامبر اکرم بسنده می کنیم ایشان می فرمایند:

ما استفاء امرء مسلم فائده بعد الاسلام افضل من زوجه مسلمه او صالحه

انسان مسلمان بعد از نعمت اسلام هیچ فایده ای از نعمت های الهی نبرده است که بهتر از همسر مسلمان و شایسته باشد.

گام 2 - اهمیت و ضرورت ازدواج:

اهمیت و ضرورت ازدواج:

ازدواج از ضروریت های زندگی انسان به شمار می آید.ازدواج یک پیمان مقدس است که در میان تمام اقوام ملل و در تمام زمان ها و مکان ها وجود داشته است.سنت دیرینه ای است که در ان زن و مرد زندگی مشترکی را آغار می کنند.ازدواج یک نیاز و خواست طبیعی زن و مرد است و همه مکاتب سالم در جوامع بشری به ویژه مکاتب آسمانی و خاصه دین مبین اسلام بر آن صحه نهاده و پیروان خود را به ازدواج دعوت و ترغیب کرده است.پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید:

هیچ بنایی در اسلام بنیان گذاری نشده است که نزد خداوند محبوب تر از ازدواج باشد.

بنابرین فواید بسیاری بر ازدواج مترتب است،زیرا ازدواج از فطرت و آفرینش ویژه انسان ها مایه می گیرد و از ضروریات زندگی هر انسانی به شمار می آید.لذا به همین جهت دین مبین اسلام را در اهمیت ازدواج به طور خلاصه اشاره کردیم.

گام 3 - اهمیت ازدواج از منظر اسلام:

اهمیت ازدواج از منظر اسلام:

در روایات می خوانیم،ازدواج سبب حفظ نیمی از دین است.دو رکعت نماز کسی که همسر دارد از هفتاد رکعت نماز افراد غیر متاهل بهتر است.خواب افراد متاهل از روزه بیداران غیر متاهل بهتر است.

گام 4 - معیار های ازدواج:

معیار های ازدواج:

الف)معیار های ازدواج از منظر دین:

در نزد مردم معمولا چند چیز است که به عنوان معیار های ازدواج محسوب می شود.

ثروت،زیبایی،حسب و نسب

ولی در حدیثی می خوانیم:

تو در انتخاب همسر،محور را عقیده و تفکر و بینش او قرار ده.

در حدیث دیگری می خوانیم:

چه بسا زیبایی که سبب هلاکت و ثروت که سبب طغیان باشد.

رسول خدا فرمود:

هرگاه کسی به خواستگاری دختر شما آمد که دین و امانت داری او را پسندید،جواب رد ندهید وگرنه به فتنه و فساد بزرگی مبتلا می شوید.