گام 1 - آنلاین شوید و به گزینه های خود نگاه کنید.

آنلاین شوید و به گزینه های خود نگاه کنید.

خدمات پاسخ معمولا خود در وب سایت است. در وب سایت خود آنها معمولا پشتیبانی چت و یا حتی تعدادی خطوط تلفن برای پاسخ به سوالات مستقیم می باشد. برخی بسته های که در آن همه چیز شما ممکن است که در یک هزینه بسیار کم شامل باشد و نه آنها به صورت جداگانه را دریافت کنید. اما قبل از رسیدن به دست شما باید این سایت حقوقی، شرایط و وضعیت خود، و روش در مورد چگونگی روند بررسی را طی کرده باشد.

گام 2 - مقایسه نرخ، خدمات و تخصص

مقایسه نرخ، خدمات و تخصص

این سه معیار به هم تمایل. دارند . هیچ یک از این معیار ها نمی تواند جای دیگری را در ارائه سرویس پاسخگویی با کیفیت بالا بازی می کند. اول در نظر گرفتن نرخ است. بسیاری از ارائه دهندگان خدمات سرویس خود را در قالب بسته ها ارایه می دهند، که این بسته ها کمک می کند تا هزینه های خود را کاهش می دهید. بسیاری از خدمات موجود در بسته خدمات نیاز شما هستند، بنابراین بهتر است که شما آن خدمات را بصورت بسته دریافت نمایید و ن بصورت جداگانه.

گام 3 - متناسب بودن نرخ و خدمات

متناسب بودن نرخ و خدمات

درنظر داشته باشید که نرخ ها با توجه به نیاز شما متفاوت خواهند بود اما شرکت خوشنام می تواند خدمت با کیفیست بالا ارایه نماید. آنها ممکن است که پشتیبانی از شما را با قیمت بالا ولی با سرویس بزرگ و مطمنی انجام دهند و در قبال هر نرخی محصولی متناسب با آن نرخ به شما ارایه خواهد داد. امکانات و سرویس های آن ها را با هم مقایسه کنید و سرویسی که می تواند نیاز های شما را به بهترین نحو ممکن رفع نماید را انتخاب نمایید.

گام 4 - مقایسه خدمات

مقایسه خدمات

شرکت مرکز تماس معتبر می تواند امکانات بهتر داشته باشد. آنها دارای یک محیط کار می باشند که ویژه دریافت تماس می باشد. آنها کامپیوتر، هدست و سایر دستگاه های لازم است برای پاسخ دادن با کیفیت بالا را تضمین خواهد می کنند. آنها یک آزمایشگاه آموزش مجهز به پیشرفته ترین امکانات و مربیان با کیفیت بالا را دارند. برای هر رشد گفتار برای عوامل و آموزش محصول ، اطمینان حاصل شود که هر عامل، دانش کافی در مورد محصول یا خدمات خود را داشته باشد.

گام 5 - استخدام یک شرکت با تخصص در صنعت خود

 استخدام یک شرکت با تخصص در صنعت خود

زمانیکه تخصص می آید شما باید رسیدگی کنید یکی از آن ها را که دارای پس زمینه ای در حساب شما می باشند. به عنوان مثال شما یک شرکت وابسته دارویی، شرکت بیمه، بانکداری و یا رزرو هتل می باشید . انتخاب یکی که متخصص در حرفه ی خود می باشد را در نظر بگیرید. این افراد در زمینهخای مختلف مربوط آموزش داده می شوند. این بخصوص به شرکت های پزشکی مربوط می شود. شما نمی خواهید عوامل خود درمورد واژه های پزشکی در زمان برخورد با بیماران یا حتی پزشکان نادان باشند. این می تواند هر تماس را طولانی تر نماید که به معنی بهره وری کمتر برای شرکت شما می باشد