گام 1 - مراحل ساخت

مراحل ساخت

1- وسایل مورد نیاز:

  • مهره های کوچک و بزرگ برای تزیین کردن
  • سیم مفتولی نازک
  • سیم چین و انبر دست
  • قلاب مخصوص بند عینک
مراحل ساخت

2- ابتدا سیم مفتول را با اندازه ای که دوست دارید ببرید.

مراحل ساخت

3-یکی از قلاب های مخصوص بند عینک را به یک طرف مفتول وصل کنید.

مراحل ساخت

4- با سلیقه ی خود مهره های تزیینی را تا اخر از سیم مفتول رد کنید.

مراحل ساخت

5- انتهای سیم را به صورت یک حلقه کوچک بپیچانید سپس قلاب دوم مخصوص بند عینک را با استفاده از یک سیم مفتولی کوتاه به بند عینک خود وصل نمایید. این قلاب را نیز با استفاده از انبردست محکم کنید تا به سادگی از بند عینک جدا نشود.

مراحل ساخت

6- بند عینک شما اماده است  اکنون میتوانید از ان استفاده کنید.