گام 1 - تهیه توپ پینگ پونگ

تهیه توپ پینگ پونگ

3 یا 4 توپ پینگ پونگ تهیه کنید.

برای این کار به چند توپ پینگ پنگ نیاز خواهید داشت.

این توپ ها از نیتروسلولوز ساخته شده اند. که یک ترکیب  قابل اشتعال است. که در سلولوئید استفاده می شود.

یکی از توپ ها بمب دود واقعی را تشکیل می دهد.

سایر توپ ها اولین توپ پینگ پنگ را می برند. و باعث می شوند دود بیشتری تولید شود.

توپ هایی را انتخاب کنید که یکرنگ باشند.

زیرا رنگی که انتخاب می کنید در نهایت رنگ دود را تشکیل خواهد داد.

گام 2 - سوراخ کردن توپ ها

سوراخ کردن توپ ها

با استفاده از چاقو یا پیچ گوشتی یکی از توپ ها را سوراخ کنید.

یکی از توپهای پینگ پنگ را برداشته و سوراخی در آن ایجاد می کنیم.

برای این کار توپ را بین انگشت شست و دیگر انگشتان محکم  نگه می داریم.

سپس با یک پیچ گوشتی یا چاقوی کوچک فشار می دهیم تا سوراخ ایجاد شود. 

از این  سوراخ برای قرار دادن توپ های دیگر استفاده می شود.

گام 3 - قرار دادن مداد در سوراخ توپ و پیچیدن ورق فلزی دور توپ

قرار دادن مداد در سوراخ توپ و پیچیدن ورق فلزی دور توپ

انتهای تیز مداد را در سوراخ توپ قرار دهید. و ورق فلزی را دور آن بپیچید.

قسمت تیز شده مداد را درون سوراخ توپ پینگ پنگ قرار دهید.

ممکن است این کار کاملاً مناسب نباشد.  زیرا شما سوراخ را پر کرده اید . بنابراین فقط مطمئن شوید که نوک مداد توپ را لمس می کند.

سپس یک تکه از ورق فلزی به اندازه 6 در 6 اینچ ببرید. (15 در 15 سانتی متر). و توپ پینگ پنگ را در مرکز ورق فلزی قرار دهید. و ورق فلزی را محکم در اطراف توپ و مداد بپیچید. تا شکل آن را بگیرد.

تنها هدف مداد در این مرحله ایجاد قالب برای ورق فلزی است.  بنابراین کاملاً آن را نپوشانید.

اطمینان حاصل کنید. که در انتهای مداد سوراخی در ورق فلزی وجود دارد. تا بتوانید پس از اتمام آن را بیرون بیاورید.

گام 4 - قرار دادن بمب دود در یک فضای باز

قرار دادن بمب دود در یک فضای باز

بمب دود را در یک فضای باز قرار دهید.

به دلیل خطر آتش سوزی و استنشاق دود ، هرگز از بمب های دودی نباید در داخل خانه استفاده شود.

چون نیتروسلولوز . ماده شیمیایی موجود در توپ های پینگ پنگ ، یک ماده سمی خفیف است.  بمب دودی را در یک فضای باز قرار دهید. به طوری که به دور از افراد دیگر و حیوانات خانگی باشد.

گام 5 - پرتاب بمب دود و تماشای دود

پرتاب بمب دود و تماشای دود

بمب را پرتاب کرده و دود آن را تماشا کنید.

هنگامی که شروع به دود کردن نمود. بمب دود را بر روی زمین قرار دهید. و به سرعت از آن دور شوید.چند قدم عقب بایستید. تا از تنفس دود سمی در امان بمانید.