گام 1 - اتصال یو اس بی بلندگوها

بلندگو

اتصال یو اس بی بلندگوها

۱) ابتدا شیار یو اس بی را در کامپیوتر خود پیدا کنید.

بلندگو

۲) یو اس بی را به داخل شکاف یو اس بی متصل کنید .

اگر یو اس بی عقب کارنکرد بهتر است از جلو امتحان کنید و از شکاف یو اس بی جلو استفاده کنید.

بلندگو

۳) بلند گو را با استفاده از سیستم صوتی کامپیوتر یا صفحه مدرج s تنظیم کنید.

بلندگو

۴) دراین مرحله باید آماده پخش صدا از طریق آنها باشید.

گام 2 - اتصال هدفون بلندگوها

بلندگو

اتصال هدفون بلندگوها

۱) اگر شاخه بلندگوی شما مدور است دنبال شیار مدور در پشت کامپیوتر خود باشید.