گام 1 - بهبود سیگنال وای فای در خانه

بهبود سیگنال وای فای در خانه

اثاثیه سنگین و بزرگ را در مجاورت دیوارهای بیرونی خانه قرار دهید. این کار سبب می شود سیگنالهای وای فای بیرون نرود و به داخل منعکس شود.

بهبود سیگنال وای فای در خانه

آینه های قرار گرفته بین مودم و مکانی که می خواهید از وای استفاده کنید را کاهش دهید. لایه های آینه شکل و جیوه ای و فلزی مانع ساتع شدن سیگنال می شوند.

بهبود سیگنال وای فای در خانه

مودم خود را در مکانی قرار دهید که بیشترین کارایی را داشته باشد. برای قرار دادن مودم و شناسایی مکان صحیح مودم موارد زیر را در نظر بگیرید:

  1. مودم را در بالای یک دیوار یا قفسه قرار دهید.
  2. مودم را به دور از تلفن های بی سیم که دارای فرکانس مشابه وای فای یعنی 2.4Gh قرار دهید.
  3. مودم را به دور از دیگر مودم ها و مودم همسایه قرار دهید.
  4. مودم را به دور از کابل های فشار قوی، ماکرو ویوها  و حتی کابل برق کامپیوتر قرار دهید.
بهبود سیگنال وای فای در خانه

اگر برد مودم شما با تمام تدابیر باز هم به قسمت هایی از ساختمان نمیرسد از ابزار ریپیتر وایرلس استفاده نمایید. این ابزار صرفا سیگنال وای فای شما را تقویت نموده و سبب افزایش برد وای فای می شود.

بهبود سیگنال وای فای در خانه

اگر از اینترنت استفاده  میکنید و برای موازین امنیتی از WEP استفاده  میکنید آنرا به WPA/WPA2 تغییر دهید.

WPA/WPA2 امن تر است و دیگران از مودم شما نمیوانند استفاده نمایند و سبب افزایش برد وای فای می شود.

بهبود سیگنال وای فای در خانه

با دادن آدرس مک تجهیزات قابل اتصال را محدود نمایید . این محدودیت باعث افزایش برد وای فای می شود .

بهبود سیگنال وای فای در خانه

با غیر فعال کردن نمایش اسم وای فای (SSID) وای از پخش کردن نام خود جلوگیری میکند و همین موضوع سبب افزایش برد وای فای میشود .

گام 2 - استفاده از فویل

استفاده از فویل

استفاده از فویل آلومینیوم

استفاده از فویل آلومینیوم باعث انعکاس سیگنال روتر یا مودم وای فای شما می گردد .

استفاده از فویل

قبل از آنکه فویل آلومینیوم استفاده کنید ابتدا سرعت اتصال خود را نگاه کنید .

مسیر نمایش داده شده در تصویر را اجرا نمایید .

استفاده از فویل

از یک ظرف نوشابه خانواده  2.5 لیتری برای ایجاد انحنا صاف بر روی فویل استفاده نمایید.

استفاده از فویل

فویل را مانند تصویر بر پشت مودم خود قرار دهید .

استفاده از فویل

مجددا سرعت اینترنت خود را اندازه بگیرید این بار باید نسبت به قبل افزایش داشته باشید .

اگر افزایشی مشاهده نشد ،

محل مودم و محل فویل را اندک اندک تا حصول ایده آل ترین حالت تغییر دهید .