گام 1 - مراحل نمایش نمای سه بعدی برج ایفل

مراحل نمایش نمای سه بعدی برج ایفل

اشکال اساسی از برج ایفل رسم می کنیم که شامل ترسیم یک مثلث منحنی و یک مثلث کوچکتر داخل آن است.

مراحل نمایش نمای سه بعدی برج ایفل

سطوحی از برج ایفل را در بالا، فقط کمی زیر نوک برج یک خط رسم می کنیم. تقریبا تا نیمه به پایین مثلث یک خط افقی رسم می کنیم و دوباره در نیمه راه خط دیگری ترسیم می کنیم.

مراحل نمایش نمای سه بعدی برج ایفل

یک خط منحنی نیمه بیضی رسم می کنیم که این قوس پایه برج ایفل را تشکیل می دهد.

مراحل نمایش نمای سه بعدی برج ایفل

طراحی در جزئیات برای هر سطح نشان داده شده است.

مراحل نمایش نمای سه بعدی برج ایفل

درحال حاضر یکسری از x ها در بین ستون ها نظر شما را جلب می کند که اندازه هر کدام از x متفاوت است. و قرار دادن آنها در نقاشی به سلیقه ی شما بستگی دارد. و قسمت شروع را که پایه برج است بزرگتر میکشیم و به ترتیب هنگام بالا رفتن اندازه را کوچکتر می کنیم و هم چنین خطوط عمودی را هم از طریق x ها کشیده می شود و بلوک های بنیادی به برج ایفل را اضافه می کنیم.

مراحل نمایش نمای سه بعدی برج ایفل

به نمای کلی نقاشی با نشانگر (مداد)اشاره کردیم و اکنون تمامی قسمت های اضافی را پاک می کنیم.

مراحل نمایش نمای سه بعدی برج ایفل

برج ایفل رسم شده را با دقت رنگ می کنیم اگر چه رنگ کردن آن اختیاری و بستگی به سلیقه هر کسی دارد.

گام 2 - چشم انداز نزدیک نمای سه بعدی برج ایفل

چشم انداز نزدیک نمای سه بعدی برج ایفل

در مقایسه با نمای استاندارد یا مشخصات برج، این نقاشی کشیده شده است اگر شما به دنبال در، برج از پایین هستید از دید چشم یک کرم به نظر می رسد. باتوجه به این دیدگاه دستورالعمل ها و عنوان ها نمایش داده می شود.