گام 1 - قبل از دست زدن به پرنده

قبل از دست زدن به پرنده

تشخیص دهید که پرنده جوجه است یا نه. یک جوجه پرنده بدون پر است و آنها نمیخواهند برای مدت طولانی در لانه باشند.شما باید جوجه را در اسرع وقت در لانه شان قراردهید. اما یک پرنده نوپا بال و پر دارد. خیلی رایج است که آنها برای پیدا کردن غذا نیاز به پرواز کردن دارند و چون نوپا هستند و پرواز را به طور کامل یاد نگرفتند بعضا خود را در روی زمین میابند.

قبل از دست زدن به پرنده

تعین اینکه آیا پرنده نوپا به کمک نیاز دارد یا نه! با وجود آن طبیعی است که وقتی یک پررنده نوپا برروی زمین می افتد مضطرب به نظر برسد در حالی که شاید اصلا به کمک نیاز نداشته باشد. اگر در محل شما سگ یا گربه ای وجود داشت اولین کارری که باید انجام دهید این است که پرنده نوپا را در بالای درخت در لانه اش در یک جای امن قرار دهید و به یاد داشته باشید که سگ یا گربه را در خارج از حیاط یا باغ خود بگذارید تا خطری پرنده نوپا را نهدید نکند.

اگر پرنده نوپا مجروح شده است شما باید فورا اقدام به درمان آن کنید ویا اگر بلد نیستید آن را به ماموران حیات وحش و یا به پزشکان حیوانات تحویل دهید.

قبل از دست زدن به پرنده

به پرندگان خطرناک دست نزنید. پرندگان خطرناک معمولا گوشت خوارند و معمولا منقار و پنجه های تیزی دارند. مانند شاهین ، عقاب ، جغد و …

 یک محیط بان حیات وحش وظایف محافظت از این نوع پرندگان را دارند زیرا آنها آموزش های لازم برای رسیدگی و نوع رفتار با این حیوانات را دیده اند.

گام 2 - اقدام به انجام کار

اقدام به انجام کار

تهیه وسایل و تجهیزاتی که مورد نیاز شما است.شما به یک سطلی که سطح آن سوراخ شده است نیاز دارید همچنین چوبی که سطح سطل را پوشش دهد و مقداری خاک و یا برگ ها پهن که پوشش کاملی داشته باشد و یک جعبه مقوایی که با سوراخ هایی که دارد بتواند هوا در داخل آن جریان داشته باشد.

وسایل خود را تهیه کنید. سطل خود را بردارید و خاک یا برگ های پهن را داخل آن بگذارید . یک چوب کوچک داخل آن بگذارید و با نخ آن را از یک درخت آویزان کنید.

سطح سطل خود را سوراخ کنید بطوری که آن سوراخ هارا با آب پر نکند.