گام 1 - تاریخچه

تاریخچه

این ساز از چند دهه قبل،  بعنوان یکی از سازهای موسیقی تایلند شد.

گام 2 - ساختار ساز

ساختار ساز

این ساز عمدتا  از چوب بامبو و ساقه درخت Ku ساخته می شود.

گام 3 - انواع ساز wot

انواع ساز wot

Tail Swing Wot: سازهای wot ابتدایی  وسیله ای برای سرگرمی هستند، که  بخاطر اینکه عملکردش بیشتر شبیه اسباب بازی است عموما بعنوان یک ساز موسیقی حرفه ای قابل ملاحظه نیست. در گذشته این ساز در مرکزش دارای ساقه ای از درخت بامبو  بود.