گام 1 - مراحل صحیح سخن گفتن با کودکان

مراحل صحیح سخن گفتن با کودکان

در حالی که شما در حال سخن گفتن هستید،توجه کنید که آیا کودکان به حرف های شما گوش می دهند.آن ها ممکن است به حرف های شما گوش دهند ولی این امکان هم وجوددارد که ذهنشان به چیزهای دیگری مشغول باشد.بحث خود را با نگاه کردن به چشم های کودک و بیان نام او شروع کنید.به او بگویید که شما نیاز به صحبت کردن با آن ها را دارید.

مراحل صحیح سخن گفتن با کودکان

در هنگام صحبت کردن از  کمات ساده و مختصر استفاده کنید.اگر صحبت های شما طولانی باشد،کودکانتان شروع به بازی با وسائل اطراف خود می کنند.هنگامی که صحبت کردن را به اتمام رساندید،از کودکان بپرسید که آیا حرف های شما را به خوبی درک کرده اند وهمچنین اگر خواسته در صحبت هایتان داشته باشید از آن ها بخواهید که آن کار را انجام دهند.

مراحل صحیح سخن گفتن با کودکان

در مورد چیزهای جذاب که با روحیه ی فرزندانتان مطابقت دارد،صحبت کنید.مثلا اگر شما می خواهید آن ها را به لباس پوشیدن و یا مسواک زدن صدا بزنید و آن ها از انجام دادن آن کارها خوششان نیاید،بهتر است تمامی آن ها را با همدیگر انجام دهید.مثلا با همدیگر مسواک بزنید و یا اگر آن ها در شب نمی خوابند،یک قصه وداستان برای آن ها بخوانید.

هرگز برای انجام دادن کاری که از فرزندتان می خواهید ، صدایتان را بلند نکنید که در اینصورت نتیجه ی عکس می گیرید.

مراحل صحیح سخن گفتن با کودکان

در صورت لزوم در هنگام صحبت کردن ،حرف های خود را چندین بار تکرار کنید که این برای کودکان نوپا وخردسال قابل اجرا می باشد،اما برای کودکان بزرگ تر می تواند آزار دهنده باشد.

همچنین شما می توانید درخواست های خود را بر روی تکه کاغذی نوشته ودر جاهایی که در دید فرزندانتان قرار دارد مانند دریخچال و… بچسبانید تا برای آن ها یاد آوری شود.

مراحل صحیح سخن گفتن با کودکان

همیشه از قبل به کودکانتان ،انجام دادن کارهایشان را اطلاع دهید.مانند:ترک کردن خانه ی دوستشان درزمان معین و یا خاموش کردن تلویزیون در هنگام انجام دادن تکالیفشان.

اخطار دادن در حضور فردی دیگر باعث کج خلقی آن ها ودر نتیجه دریافت عکس العمل برعکس می شود.

مراحل صحیح سخن گفتن با کودکان

در مقابل پاسخ فرزندتان “چرا” یا “چون من میگویم” نگویید.

در هنگام برقراری ارتباط با کودکانتان ،به آن ها اعتماد به نفس وانگیزه بدهید.

صحبت کردن برای انجام کار ،آن ها را تبدیل به یک کودک خشن می کند و هر چه سن آن ها بالا تر برود این عمل از جانب  آن ها بیشتر می شود وکودکان دچار ناامیدی می شوند ، زیرا احساس می کنند که شما فقط می خواهید آن ها را کنترل کنید.اگر شما برای گفته هایتان یک دلیل مشروع داشته باشد،بطوریکه کودکان بتوانند آن را درک کنند ،سبب می شود آن ها متوجه منظور شما شوند.مثلا بگویید که “اگر من در کنار شما نباشم وشما با اجاق گاز کار کنید امکان دارد دستتان بسوزد”.

مراحل صحیح سخن گفتن با کودکان

امکان دارد کلمات شما برای کودکانتان معانی مختلفی داشته باشد.پس کلماتتان را بدون توهین و رفتار خشن به آن ها انتقال دهید.

اگر شما در هنگام صحبت کردن از کلمات توهین آمیز همراه با تهدید استفاده کنید،کودکان شما این حرف هایتان را تکرار کرده و این رفتارها در آینده ی آن ها تبدیل به گستاخی جدی می شود.