گام 1 - کشتار و ویرانی گسترده

کشتار و ویرانی گسترده

جنگی که بر اثر زیاده خواهی های سیاسی و نظامی و سیطره جویی رهبران و دولتمردان اروپایی رخ داد،ده ها میلیون انسان اعم از نظامی و غیر نظامی را در سراسر جهان کشت و مجروح کرد؛ صدها هزار نفر را آواره و بی خانمان ساخت و خسارت و ویرانی های بسیاری به بار آورد.

گام 2 - تسلیم آلمان و خلع سلاح آن کشور

تسلیم آلمان و خلع سلاح آن کشور

پس از پایان جنگ ، متفقین به خلع سلاح کامل آلمان پرداختند و کلیهٔ تجهیزات نظامی و صنعتی این کشور را به نفع خود مصادره کردند.

گام 3 - قرارداد ورسای

قرارداد ورسای

شرکت کنندگان اصلی در کنفرانس ورسای ( شهری در پاریس) عبارت بودند از: ویلسون ، رئیس جمهور آمریکا، لوید جرج، نخست وزیر انگلیس، کلمانسو ، نخست وزیر فرانسه و اورلاندو ، نخست وزیر ایتالیا. در این کنفرانس، متفقین مستعمرات آلمان را بین خود تقسیم کردند و علاوه بر آن، بخشی از قلمرو آلمان را به انضمام بندر دانزیگ به لهستان دادند. همچنین قرار شد که آلمان به متفقین غرامت بپردازد. بعد از صلح ورسای، متفقین مجارستان را از اتریش جدا کردند و به آن استقلال دادند. امپراتوری عثمانی نیز تجزیه شد.انگلستان و فرانسه، سرزمین های عرب نشین آن امپراتوری را میان خود تقسیم کردند و از باقیماندهٔ قلمرو عثمانی،کشور ترکیه به وجود آمد.

گام 4 - تشکیل جامعۀ ملل

ویلسون، رئیس جمهور آمریکا، در کنفرانس ورسای، چهارده اصل را مطرح کرد که اصل چهاردهم آن دربارهٔ تشکیل جامعۀ ملل، با هدفِ تأمین استقلال کشورهای جهان و حفظ صلح و امنیت بین المللی بود. جامعهٔ ملل در «ژنو » تشکیل شد ولی بعدها به علت خروج ژاپن، ایتالیا و آلمان از آن وجودش بی اثر شد. با این حال، مقدمه ای بر تأسیس سازمان ملل متحد بود که درسال 1946 م. شروع به کار کرد.

گام 5 - سیطرۀ انگلستان و فرانسه بر سرزمین های اسلامی خاورمیانه

سیطرۀ انگلستان و فرانسه بر سرزمین های اسلامی خاورمیانه

پاریس و لندن در جریان جنگ جهانی اول و پس از آن ، در مورد تقسیم امپراتوری عثمانی میانِ خود به توافق رسیده بودند و تصمیم جامعه ملل در 1921 م. برای واگذاری قیمومیّت سرزمین های اسلامی خاورمیانه به انگلستان و فرانسه ، در واقع فقط به این تقسیم جنبۀ قانونی بخشید. براساس تصمیم جامعۀ ملل ، سرزمین های لبنان و سوریه تحت قیمومیّت فرانسه قرار گرفت و عراق ، فلسطین و اردن تحت سیطرۀ انگلستان درآمد. اگرچه سپردن حاکمیت سرزمین های اسلامی به فرانسه و انگلیس ، خشم مردم مسلمان منطقه را برانگیخت،اما این دو کشور،سلطۀ خود را بر سوریه،لبنان ، عراق ، اردن ، عربستان و نواحی ساحلی جنوب خلیج فارس تحکیم بخشیدند و به ویژه انگلیسی ها ، زمینۀ لازم را برای تشکیل شیخ نشین های عرب وابسته در مناطق جنوبی خلیج فارس و دولت نامشروع صهیونیستی در فلسطین ، فراهم کردند.