گام 1 - تمیز کردن فرچه ریمل

تمیز کردن فرچه ریمل

جدا کردن ریمل از فرچه. یک دستمال کاغذی بردارید اگر از پارچه نرم استفاده کنید باعث کثیف کاری خواهد شد پس از دستمال کاغذی استفاده کنید.فرچه ریمل را به آرامی با دستمال کاغذی تمیز کنید.اگر ریمل چسبنده است فرچه ریمل را درون چند لایه دستمال کاغذی عقب جلو کنید این کار به پخش شدن ریمل کمک می کند.

تمیز کردن فرچه ریمل

تمیز کردن فرچه. حالا فرچه را درون آب ولرم قرار دهید .اجازه دهید به مدت 2 الی 4 دقیقه فرچه داخل آب غرق شود!

این کار ریمل خشک شده فرچه را شل میکند.

تمیز کردن فرچه ریمل

استفاده از الکل. بعد از اینکه فرچه را از درون آب ولرم برداشتید ممکن است مقداری از ریمل داخل پرزها باقی مانده باشد، برای از بین بردن و تمیز کردن آن ،فرچه را درون الکل خیس کنید.

تمیز کردن فرچه ریمل

خشک کردن فرچه. دوباره با استفاده از یک دستمال کاغذی فرچه ریمل را خشک کنید.قبل از استفاده  لازم است کاملا خشک شده باشد.اگر قصد دارید از فرچه تمیز شده بعدا استفاده کنید آن را درون یک کیسه پلاستیکی تمیز و عاری از باکتری نگه داری کنید.

گام 2 - استفاده از وازلین

استفاده از وازلین

شستن آرایش. آرایش چشم ها و مژه ها را بشویید. این کار به  وازلین در مرطوب کنندگی کمک می کند.